Längd: 04:13
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Dövförbundets lägesöversikt

Här redogör vi för nya och aktuella saker som har hänt de senaste dagarna.

På grund av coronavirussituationen har Finlands Dövas Förbunds styrelse på sitt möte 19.3. beslutat att flytta datumet för när föreningarna senast ska lämna in sina framställningar. Den sista dagen att skicka in framställningar till förbundsstyrelsen är nu 3.5.2020. Mera information finns i Föreningsrummet.

Tiden för kandidatnomineringen har också förlängts till 3.5. Ni har alltså ännu tid på er att fundera på och föreslå kandidater till Finlands Dövas Förbunds styrelse.

Finlands Dövas Förbunds styrelse har diskuterat saken med kulturproducenten och arrangörskommittén och beslutat att Kulturdagarna 2020 skjuts upp till år 2022. Kulturproducent Teemu Lipasti-Sjöroos berättar närmare om det här beslutet i ett separat meddelande.

Finlands Dövas Förbunds styrelse har sitt nästa möte 18.4.

Finlands Dövas Förbund bedriver en fortlöpande intressebevakning. Förbundets har t.ex. kontaktat VANE (delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning) och bett att myndigheterna ska beakta teckenspråkiga då det gäller bl.a. information och ordnandet av tolkningstjänster. Nya teckenspråkiga meddelanden från myndigheterna är på kommande, vi informerar närmare om dem snart.

Finlands Dövas Förbunds regionarbete har öppnat en ny Fb-sida där regionarbetarna informerar om samhälleliga frågor.

På Facebook finns också en teckenspråkig corona-kamratstödsgrupp, Viittomakielinen vertaistuki korona, där man kan diskutera coronaviruset på teckenspråk. Gruppen är inte en officiell informationskanal.

Finlands Dövas Förbunds fortsätter att uppdatera webbsidan ”Information om coronaviruset uppdateras här”.  Besök sidan alltemellanåt för att se de senaste uppdateringarna.

För närvarande fortsätter Yle med de teckenspråkstolkade specialsändningarna kl. 15, och Yles nyheter på teckenspråk kl. 16:55 fortsätter normalt. Observera att ändringar är möjliga.

Om ni känner till döva som inte använder nätet, ta kontakt med dem och rekommendera dem att åtminstone följa med tv-sändningarna kl. 15 och kl. 16:55. Information om de tolkade sändningarna har lagts till på finska på text-tv, sida 566. Allmän information på svenska finns på text-tv börjande från sidan 700, även om coronaviruset.