Dövas Folkhögskola har övergått till distansundervisning

På grund av koronaviruset övergår folkhögskolans studerande till distansstudier.

Dövas folkhögskola undervisar på distans fram till slutet av april. I fråga om studiehandledning ordnas vid behov ännu separata infoträffar.

Också kursverksamheten avbryts tillsvidare.

Kontakta de linjeansvariga för ytterligare information.