Längd: 04:16
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Coronavirusepidemins inverkan på sysselsättningen

Distansarbete? Ta sig över Nylands gränser? Permitteringar? Sammanfattning på finskt teckenspråk om hur coronavirusepidemin påverkar sysselsättningen.

17.3 införde statsrådet beredskapslagen på grund av coronavirusepidemin. Statsrådet uppmanar folk att distansjobba i sitt hem. För alla är det ändå inte möjligt att distansarbeta. I samhällsbärande branscher, t.ex. sjukvård, handel och logistik, fortsätter man arbeta. Alla andra bör så långt det är möjligt jobba på distans.

Som arbetstagare ska du fråga din arbetsgivare hur ni ska göra i dessa undantagsförhållanden: ska du jobba hemifrån, får du lön om du inte har ett arbete som går att sköta hemifrån? Om du blir sjuk ska du meddela arbetsgivaren om att du är borta från jobbet.

Om du måste färdas över Nylands gräns för att komma till jobbet behöver du identit3tsbevis och ett skriftligt intyg från arbetsgivaren, där det står varför du måste över den nyländska gränsen för att arbeta.

Coronaviruset orsakar företagen ekonomiska problem  då produktionen inte hålls igång eller för att man inte har kunder. På grund av det kan företagen se sig tvungna att permittera sin personal.

För arbetslöshetsdagpenningen har självrisken slopats i samband med uppsägning och permittering. Om du blir arbetslös eller permitterad ska du alltså genast den första arbetslöshetsdagen anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. TE-byrån skriver ett utlåtande för arbetslöshetskassan på ditt fackförbund så att du kan få arbetslöshetsersättning. På grund av undantagsförhållandena har arbetsvillkoret förkortats till 13 kalenderveckor, då det normalt är 26 veckor.

Arbetsgivarna kan nu snabbare besluta om permittering. Tiden för meddelande om permittering är normalt 14 dagar men på grund av undantagsförhållandena är tiden förkortad till fem dagar. Det innebär att arbetsgivarens meddelande om permittering träder i kraft redan fem dagar efter att meddelandet har getts till arbetstagarna. Arbetsgivarens rätt att permittera gäller både fast anställda och personer med tidsbundna anställningar. På grund av företagens ekonomiska problem eller avsaknad av kunder är det förståeligt att företagen i den här situationen är tvungna att permittera hela sin personal. Situationen driver till tvångspermitteringar. Det är alltså inte företagarens avsikt att diskriminera döva arbetstagare.

Utkomstskyddet för frilansar och företagare säkerställs. Det betyder att de har rätt till arbetslöshetsdagpenning. För att som företagare få arbetslöshetsdagpenning krävsinte att man upphör med företagsverksamheten.

Du har säkert märkt att det på nätet finns massor av information om coronaviruset och dess inverkan. Man kan bli väldigt orolig för sitt jobb eller sina studier. Det lönar sig för dig att följa med Finlands Dövas Förbunds webbsidor där vi samlar information på teckenspråk. Det lönar sig också att följa dövförbundets Facebooksida. Under de kommande veckorna kommer Finlands Dövas Förbunds sysselsättningskoordinator Börja Hanhikoski regelbundet att teckna korta informationsvideor där.