Finlands Dövas Förbunds teser för välfärdsområdesvalet 2022

Teckenspråkiga möter ofta problem i vardagen i social- och hälsovården och tillgången till information. Det händer till exempel att sjukhuset har glömt att beställa tolk. Döva kan inte heller använda systemet med återuppringning.

De nya välfärdsområdena måste satsa på tillgänglighet och montera ner gamla diskriminerande system. De framtida social- och hälsocentralerna ska göras genuint användarvänliga, också för teckenspråkiga. Inom räddningsväsendet måste man dessutom säkerställa teckenspråkiga nödtjänster och varningsmeddelanden.

Beaktas teckenspråkiga när regionala tjänster planeras?

Längd: 00:34
Språk: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Delaktighet och likabehandling


 • Teckenspråkiga ska garanteras likvärdiga möjligheter att få information, att delta och att påverka.
 • Invånarnas tillgängliga kanaler för medverkan och påverkan ska definieras i strategin för välfärdsområdet –> teckenspråkiga ska tas med redan i planeringen av tjänsterna!
 • Välfärdsområdena behöver en organisationssamordnare som ansvarar för samarbetet med organisationerna.
Längd: 00:35
Språk: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Informationstillgång och tillgänglighet


 • Teckenspråkiga måste garanteras tillgång till information särskilt i nöd- och krissituationer –> det orsakar stor otrygghet om kommunikationen inte fungerar!
 • Primärhälsovården och tjänsterna för äldre ska göras tillgängliga också för teckenspråkiga.
 • Hälsovårdens tidsbeställning får inte fungera bara med återuppringning som diskriminerar döva.
Längd: 00:48
Textning: Ruotsi
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Tjänster och tolkning på teckenspråk


 • Döva har rätt till tjänster på sitt modersmål, finskt eller finlandssvenskt teckenspråk.
 • Tjänsterna på teckenspråk ska hålla hög klass –> det finns vårdpersonal som också behärskar teckenspråk!
 • Egenspråkig, teckenspråkig kundbetjäning är oftast den bästa för barn, äldre, personer som genomgår psykisk rehabilitering och invandrare.
 • För att avsaknaden av tolkning inte ska orsaka farliga situationer är det skäl att göra det tydligt för hela personalen vems ansvar det är att ordna med tolk.
Längd: 01:05
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

5 viktiga åtgärder:

 • Välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster utvecklas i samarbete med teckenspråkiga för att säkerställa tjänsternas kvalitet och tillgänglighet.
 • Teckenspråkigas tillgång till information tryggas med information på teckenspråk; särskilt i kriser och farliga situationer ska informationstillfällen ha teckenspråkig tolkning.
 • Alla digitala tjänster ska vara tillgängliga också för teckenspråkiga.
 • Äldre teckenspråkigas behov av tjänster kartläggs, varefter man tillsammans med samarbetsparterna utreder var och hur tjänsterna ordnas.
 • Man säkerställer att det finns klara anvisningar för när till exempel sjukhusen ansvarar för tolkningstjänsten och hur tolkningen beställs.*

* Enligt teckenspråksbarometern 2020 var 87 % av teckenspråkigas ärendesituationer sådana där myndigheten eller tjänstepersonen inte handlade i enlighet med lagstiftningen och kunden var tvungen att beställa tolk själv.

Teckenspråkiga kandidater i välfärdsområdesvalet

Kandidater


Mellersta Finlands välfärdsområde

Irja Seilola
De Gröna

Liisa Särkijärvi
SDP

Maarit Tusa
Kristdemokraterna

Mellersta Finlands välfärdsområde

Outi Huusko
De Gröna

Birkalands välfärdsområde

Taru Kaaja
Kokoomus

Österbottens välfärdsområde

Jorma Rantala
SDP

Päijänne-Tavastlands välfärdsområde

Juho Seilola
De Gröna
Facebook

Egentliga Finlands välfärdsområde

Topi Rantakivi
Piratpartiet

Jag är teckenspråkig kandidat i välfärdsområdesval


Om du är döv och/eller teckenspråkig och ställer upp som kandidat i välfärdsområdesvalet kan du meddela oss dina uppgifter på formuläret. Vi publicerar informationen på den här sidan.

Övriga kandidater som kan teckenspråk


Egentliga Tavastlands välfärdsområde

Harri Kuukasjärvi
Liike Nyt
Facebook
Instagram

Södra Österbottens välfärdsområde

Henna-Maija Pihlajaniemi
Kokoomus

Österbottens välfärdsområde

Marja Forsén
RKP
www.sotetulkki.fi
Facebook

Norra Savolax välfärdsområde

Tytti Luoma
SDP
www.tyttiluoma.fi