Det nya anslaget täcker bl.a. innehållsproduktionen för nätordboken Suvi

Finlands Dövas Förbunds teckenspråksarbete fick nytt statsbidrag

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat det teckenspråkiga ordboksarbetet ett statsunderstöd på 250 000 €. På dövförbundet gläder man sig storligen åt anslaget, som tryggar ordboks- och språkvårdsverksamheten och språkrådgivningen.

Med statsunderstödet på 250 000 €  kan dövförbundet år 2019 upprätthålla och producera innehåll till nätordboken Suvi, sköta sekreterararbetet i teckenspråksnämnden och som en ny verksamhet börja med språkrådgivning i teckenspråk. Språkråd ges både genom videosamtal och e-post. Svaren på frågorna läggs sedan ut på nätet så att de blir tillgängliga för alla.

Ministeriet grundar sitt understödsbeslut på att det ur högskole- och  vetenskapspolitiskt perspektiv är viktigt att trygga teckenspråksforskningen och de teckenspråkiga forskarnas arbete.

I fjol började man bena ut finansieringen av det teckenspråkiga ordboksarbete som Finlands Dövas Förbund bedriver. Resultatet blev att STEA från och med år 2019 endast finansierar det administrativa och redaktionella arbetet för wikiordböckerna Signwiki medan finansieringen av ordboken Suvi, som baserar sig mera på vetenskaplig forskning, i sin helhet överförs på Undervisnings -och kulturministeriet.

Mera information: Kaisa Alanne, direktör för teckenspråks- och påverkansarbetet, kaisa.alanne@kuurojenliitto.fi