Längd: 01:28
Textning: Suomi
Språk: Finskt teckenspråk
Ungdomar, Vuxna Ungdomsverksamhetens evenemang, Läger

WFDYS Youth Camp (18-30 år)

Det i ordningen åttonde WFDYS-ungdomslägret ger dig en enastående möjlighet att lära känna internationella jämnåriga.

Lägret ordnas bara med fyra års mellan, så därför lönar dit sig att ta vara på chansen! Lägerplatsen är den här gången det fantastiska Sydkorea.

Dövas Världsförbund (WFD) ordnar sin kongress i Sydkorea efter ungdomslägret. Många lägerdeltagare har därför också brukat besöka kongressen för att träffa andra teckenspråkiga. Det lönar sig alltså att ta reda på om du har möjlighet att stanna lite längre i Sydkorea!

Bara fyra deltagare från Finland får komma med på lägret. De väljs utgående från deras ansökningar. Motivera väl, varför just du borde få delta!


Mera information om evenemanget

Monika Hämälä

Ungdomssekreterare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 741 7254