Längd: 00:28
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk
Kamratverksamhetens kurser, Kurser

Pappa och barn -kurs

På kursen behandlas frågor kring uppfostran av barn, familjeliv och faderskap.

Under de expertföreläsningar som ordnas har barnen egna, ledda aktiviteter.

Det ordnas också gemensamt program för papporna och barnen.

Den som vill kan få tala enskilt med en sakkunnig.

Målgrupp: Teckenspråkiga pappor och deras barn


Pappa och barn -kurs

Imatran Kylpylä, Purjekuja, Imatra, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser