Längd: 00:27
Ingen textning
Språk: Suomalainen viittomakieli
Ungdomar Läger

INSTÄLLT: Nordic Youth Camp för 18-30-åringar, Sverige

Det nordiska ungdomslägret ordnas i sommar i Sverige. Vi skapar nordisk samhörighet på lägret genom att bl.a. sjunga tillsammans! Här har du också chansen att jämföra ditt teckenspråk med andra nordiska teckenspråk. Det blir mycket program och rolig samvaro av olika slag. Läs mera här: http://sduf.se/nul-2020/


INSTÄLLT: Nordic Youth Camp för 18-30-åringar, Sverige

Säfsbyn 30, 770 10 Fredriksberg, Ruotsi

Mera information om evenemanget

Evenemangets språk:

Internationella tecken