Längd: 01:44
Textning: Suomi
Språk: Finskt teckenspråk
Vuxna Kamratverksamhetens kurser, Kurser

INSTÄLLT: Kursen ”Sinnesro i vardagen”

OBS! Kursen är inställd.

På kursen diskuterar vi olika faktorer som påverkar din sinnesro och ditt vardagsliv. De kan vara tråkiga minnen eller erfarenheter från barndomen eller skoltiden. Kanske har du utsatts för orättvisor och diskriminering som vuxen. Kom med på kursen för att prata med de andra deltagarna med liknande upplevelser.

Du får mera information och stöd i vardagen. I programmet ingår också rekreation, bastu och simning.

Ungefär 2 månader efter kursen ordnas en uppföljningsdag, där vi kan gå igenom de saker som deltagarna personligen har kommit överens om och som de har velat få handledning och stöd för.

Det ryms tolv deltagare på kursen, och även deras vuxna närstående är välkomna att ansöka.

Vem är kursen för?

Vuxna.


INSTÄLLT: Kursen ”Sinnesro i vardagen”

Varalan urheiluopisto, Varalankatu, Tampere, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166