Längd: 00:46
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk
Familjer Kamratverksamhetens kurser, Kurser

Kurs för familjer med döva eller hörselnedsatta barn

På kursen får barn och föräldrar stöd i att kommunicera med varandra. Målet är att öka användningen av teckenspråk som familjens kommunikationsmetod.

Familjen får veta mera om dövkulturen och barnens teckenspråkiga identitet stärks. Det finns möjlighet till privata samtal med kurspersonalen. Ni får också få information om det offentliga serviceutbudet.

För barnen ordnas egna aktiviteter, men det blir också gemensamt program för familjerna.

Målgrupp: Familjer där föräldrarna är döva eller hörande och barnen döva eller hörselnedsattaursen ordnas i samarbete med Dövas servicestiftelses juniorprogram.

Kursen ordnas i samarbete med Dövas servicestiftelses juniorprogram.


Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser