Längd: 01:08
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk
Vuxna Stödd semester

Julsemester för teckenspråkiga döva vuxna

Julsemestern erbjuder avkopplande umgänge med andra i samma situation, hotellets uppfriskande aktiviteter, friluftsliv och bastu – och kanske ett möte med julgubben.

Målgruppen: Teckenspråkiga döva vuxna.

Solaris-Lomat ry

Föreningen Solaris-Lomat ry ordnar med hjälp av tipsbolaget Veikkaus intäkter stödda semestrar för döva och gravt hörselnedsatta som inte själva har råd att ordna semester.

En semester på fem dygn innefattar inkvartering i dubbelrum, helpension (frukost, lunch och middag) och varierande ledda aktiviteter. Finlands Dövas Förbunds kamrathandledare och teckenspråkstolkar finns på plats under aktiviteterna.

Semestern för vuxna är avsedd för alla vuxna, till exempel personer i arbetsför ålder, arbetslösa, pensionerade, närståendevårdare, seniorer m.fl.

Semesterfiraren betalar egenandelen och sina resor. Om du behöver en personlig assistent ska du skaffa assistenten själv (assistentens namn och personbeteckning uppges i ansökan), egenandelen för assistenten är lika stor som för semesterfiraren.

Ansökan

I din ansökan ska du uppge att du har en hörselskada och är teckenspråkig. I valet av semesterfirare beaktas också nedsatt rörelseförmåga, sjukdomar samt ekonomiska och sociala orsaker. Man kan beviljas stödd semester högst vartannat år.

Solaris-Lomat väljer semesterfirarna och skickar före semestern ett brev och en faktura per post endast till dem som har beviljats semester.

Fyll i din semesteransökan med omsorg!

Eftersom det är många som ansöker om semestrar kan bara en liten del av dem delta. Semesterbesluten fattar utgående från ansökningarna och därför är det viktigt att du noggrant fyller i alla punkterna i motiveringsdelen. Utan motiveringar kan du inte beviljas semester.

Solaris-Lomat fattar beslut om semesterdeltagarna och endast de som har beviljats semester får en inbjudan och räkning hemskickad cirka en månad före semestern.

Du ansöker om semester genom att fylla i en semesteransökan på ett pappersformulär eller på ett e-formulär via webbplatsen www.solaris-lomat.fi. Pappersansökan ska skickas till adressen:

Solaris-lomat
Köpkroken 1
00700 Helsingfors

Som semesterfirare kan du ansöka om kostnadsersättning via socialväsendet i din hemkommun. Om du har frågor som gäller valet av deltagare, eller vill annullera din semester, ta kontakt per sms på +358 43 824 3095 / Solaris-Lomat. Resebidrag kan du ansöka om antingen hos socialbyrån i din hemkommun eller av dövföreningen, församlingen eller andra organisationer som du är medlem i (t.ex. fackförbund) och ange behov av socialt kamratstöd som grund).

Finlands Dövas Förbunds regionpersonal kan hjälpa dig med att fylla i semesteransökan.

Ansökningsblanketter och mera information får du av Finlands Dövas Förbunds regionpersonal eller Maija Pulkkinen.


Julsemester för teckenspråkiga döva vuxna

Kylpylä-Hotelli Vesileppis, Vokkolantie, Leppävirta, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166