Längd: 01:29
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk
Vuxna Kurser, Kamratverksamhetens kurser

Grund- och distanskurs i digitala färdigheter

På grundkursen lär du dig baskunskaper i använda smarta enheter och en dator, till exempel uppdateringar, installation av appar och säkerhetsfrågor.

Vi övar också stark autentisering, användningen av digitala tjänster samt tjänster som är viktiga för döva såsom distanstolkning, teckenspråkiga biblioteket och nöd-sms.

Distanskursen ordnas efter grundkursen vid en tidpunkt som slås fast på kursen.

Målgrupp: Teckenspråkiga vuxna.

Reseersättningar

Deltagarna i kamratverksamhetens kurser kan få reseersättning på vissa villkor. Meddela i ansökningsblanketten att du anhåller om reseersättning och motiverar varför. Motiveringen kan vara t.ex. att du har andra ekonomiska orsaker, lång väg till kursorten eller du kan skriva motiveringen med dina egna ord. Om du reser kollektivt ersätts resorna enligt de faktiska kostnaderna (bifoga kvitton eller kopior på dem).

Om du åker bil ersätts resan enligt den lägsta taxan (kilometerersättning 0,20 euro/km eller motsvarande pris i kollektivtrafiken). Om ni åker flera i samma bil och km-ersättningen är förmånligare än allas resebiljetter tillsammans, betalas ersättningen automatiskt som km-ersättning.

OBS! Egenandelen i reseersättningen är 20 euro för vuxna.


Grund- och distanskurs i digitala färdigheter

Santasport, Hiihtomajantie, Rovaniemi, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166