Möten

Förbundsmötet 2020

Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse har beslutat att det ordinarie förbundsmötet 2020 äger rum i Åbo den 19.9.2020.

Framställningar till förbundsmötet

Förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna har rätt att göra framställningar till förbundsmötet. Medlemsföreningarnas framställningar ska skickas till förbundsstyrelsen senast 3.8.2020. De ska vara undertecknade av föreningens behöriga namntecknare.

Framställningarna ska skickas till:

Finlands Dövas Förbund rf
Styrelsen
PB 57
00401 Helsingfors

Val av representanter till förbundsmötet

Föreningarna väljer sina delegater till förbundsmötet vid stadgeenligt möte. Enligt förbundets stadgar har de av medlemsföreningarna valda representanterna rösträtt på förbundsmötet. Av medlemsföreningarna har dövföreningarna till sitt förfogande en (1) röst var och dessutom en (1) tilläggsröst för varje hundratal medlemmar. Övriga medlemsföreningar har en (1) röst var till förfogande.


Direkt webbsändning.

Nätadress: https://kuurojenliitto.fi/

Förbundsmötet 2020

Turku, Suomi

Mera information om evenemanget

Kontaktperson:
Elina Pokki
elina.pokki@kuurojenliitto.fi
040 7385089

Evenemangets språk:

Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk