Längd: 00:48
Ingen textning
Språk: Suomalainen viittomakieli
Familjer Kurser, Anpassningskurser

Familjekurs för döva och hörselnedsatta barns familjer

På kursen får barnen och föräldrarna hjälp med kommunikationen sinsemellan. Målet är att öka användningen av teckenspråk som familjens kommunikationsmetod. Barnen får mera information om dövkulturen och deras teckenspråkiga identitet stärks. Föräldrarna kan också ha privata samtal med kurspesonalen och få information om det offentliga serviceutbudet. För barnen ordnas egna aktiviteter, men också gemensamt program för familjerna utlovas.

Målgrupp: Familjer där föräldrarna är hörande och barnen döva eller hörselnedsatta.


Mera information om evenemanget

Juha Vahtera

Kursplanerare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 741 7254
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser

Evenemangets språk:

Finskt teckenspråk, Finska

Tolkning på evenemanget:

Finskt teckenspråk

Om tolkningen:

Annan tolkning kan ordnas vid behov

Textning av föreställningen:

Finska