Ingen textning
Språk: Suomalainen viittomakieli
Familjer Kurser, Anpassningskurser

Familjekurs för barn i skolåldern och deras familjer

Kursen erbjuder föräldrarna stöd i frågor som rör deras teckenspråkiga barns skolgång. Man tar också upp interaktionssituationer och social välfärd och informerar om offentliga tjänster. Det blir både gemensamt program för familjerna och egen ledd verksamhet för barnen.

Målgrupp: Familjer som har ett dövt eller hörselnedsatt barn i dagis- eller skolåldern, som använder teckenspråk.


Mera information om evenemanget

Juha Vahtera

Kursplanerare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 741 7254
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser

Tolkning på evenemanget:

Finskt teckenspråk

Om tolkningen:

Annan tolkning kan ordnas vid behov