Längd: 01:19
Textning: Suomi
Språk: Finskt teckenspråk
Familjer Kamratverksamhetens kurser, Kurser

Familjekurs 2023

Föräldrarna deltar i kamratgruppsdiskussioner om teman som rör föräldraskap, barnens uppväxt som teckenspråkiga och socialt välbefinnande.

Under föräldrarnas föreläsningar ordnar barnledarna egna aktiviteter för barnen. Dessutom finns det gemensamma verksamheter för föräldrar och barn.

Ungefär 2 månader efter kursen ordnas en uppföljningsdag, där vi kan gå igenom de saker som deltagarna personligen har kommit överens om och som de har velat få handledning och stöd för.

Det ryms åtta familjer på kursen.

Vem är kursen för?

Familjer med en eller flera döva eller hörselnedsatt medlemmar.


Familjekurs 2023

Kunnonpaikka, Jokiharjuntie, Vuorela, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166