Längd: 01:58
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk
Vuxna, Seniorer Kamratverksamhetens kurser, Kurser digihandledning

Digikurs för nybörjare

Kursen övar grunderna för smarta enheter. Samtidigt kan vi ge råd med dator.

Vi tränar videosamtal och lär oss om användbara tjänster för döva, till exempel ett teckenspråksbibliotek.

Vi bekanta oss med tjänster för elektroniska ändamål, t.ex. kanta.fi och suomi.fi, alla med elektroniska tjänster och sociala medier.

Vi tränar med att använda en fjärrtolk och blir bekant med 112-nödmeddelandet. Du kan också göra dina egna önskemål.

På kvällarna är det en trevlig tid tillsammans och saker att göra.

Ta med egen utrustning! För utbildning i elektroniska tjänster är det en bra idé att ta med dina egna nätbank-ID.

Ansökning senast 15.8.2021 (förlängd tid).


Digikurs för nybörjare

Koulutie 5, 35300 Orivesi, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser