Raseborg

Stärkt CODA-identitet

08.06.2020 - 12.06.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Raseborg

Kompiskurs

29.06.2020 - 03.07.2020
Anmäl dig senast 07.06.2020
Wasa

Kurs för finlandssvenskar

07.07.2020 - 12.07.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Björneborg

Familjekurs för barn i skolåldern och deras familjer

21.07.2020 - 24.07.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Jyväskylä

Familjekurs för döva och hörselnedsatta barns familjer

31.07.2020 - 02.08.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Salo

Kvinnokurs

04.09.2020 - 06.09.2020
Anmäl dig senast 01.07.2020
Salo

Äldre i ett nytt livsskede

15.09.2020 - 18.09.2020
Anmäl dig senast 01.07.2020
Uleåborg

Digikurs för nybörjare

29.09.2020 - 02.10.2020
Anmäl dig senast 31.07.2020