Längd: 00:29
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk
Familjer Kamratverksamhetens kurser, Kurser

Teckenspråkig familjekurs

På familjekursen får ni stöd i frågor som rör teckenspråkiga barns skolgång. Vi tar också upp olika interaktionssituationer och social välfärd och informerar om offentlig service.

På kursen arrangeras både gemensamma aktiviteter för barn och vuxna och egna aktiviteter för barnen.

Målgrupp: Teckenspråkiga familjer


Teckenspråkig familjekurs

Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra, Suomi

Mera information om evenemanget

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser