Donation som gåva

Be att få en donation till ett gott ändamål som gåva

Har du födelsedag, bröllopsdag eller någon annan bemärkelsedag? Kanske är det dags att gå i pension? Eller har ditt företag eller din hobbyklubb ett jubileumsår? Vill du i stället för att själv få presenter bli uppvaktad med en penninggåva till förmån för strävandena att göra livet bättre för döva?

Du kan be dina nära och kära, vänner och bekanta att uppmärksamma din bemärkelsedag med en penninggåva till Finlands Dövas Förbund. Då behöver ingen fundera på vad de ska ge dig i gåva och donationerna går direkt till inhemsk välgörenhet.

En önskan om bli uppvaktad i form av donationer  till Finlands Dövas Förbunds verksamhet kan framföras till exempel i samband med en inbjudan till fest, i en födelsedagsnotis eller tidningsannons. Om du vill ha en lista över gratulanterna ber vi dig meddela oss om bemärkelsedagsinsamlingen på förhand, per telefon (09) 5803 421 eller per e-post varainhankinta@kuurojenliitto.fi.

Starta en insamling för att uppvakta någon annan

Om du inte själv är festföremålet kan du också starta en insamling för att uppvakta någon annan på bemärkelsedagen. Det viktigaste är då att du framför önskemålet om donationer klart och tydligt, och gärna flera gånger, så att budskapet når alla släktingar, vänner, bekanta och samarbetspartners.