Biblioteket och informationstjänsten

Finlands Dövas Förbunds bibliotek med informationstjänst är ett specialbibliotek på döv- och teckenspråksområdet. Biblioteket är öppet för alla och har material om till exempel dövas historia, dövkultur, dövundervisning och teckenspråken.

Dövförbundets bibliotek fungerar också som bibliotek för Humanistiska yrkeshögskolan Humak och centret för forskning, utveckling och innovation i Helsingfors.

Materialsökningar kan göras i Humak Finna  som är en gemensam söktjänst för Humak och alla dess samarbetsbibliotek.

Lähikuva kirjahyllystä, jossa kuurojen yhteisöön liittyvää kirjallisuutta.

Öppettider


Biblioteket är öppet tills vidare måndag-fredag klockan 9:00–15:00 enligt överenskommelse.

Om biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka dina lån även i Ljusa husets info. Ljusa huset är öppet måndag-fredag 8:00–16:15.

För närvarande har vi ingen fjärrlåneservice.

Adress


Biblioteket finns i Ljusa huset som ligger i Norra Haga i Helsingfors.

Besöksadress
Ilkkavägen 4
00400 Helsingfors

Kontaktinformation


Telefon
09 5803 522

Mobil (även sms)
+358 40 587 2135

Postadress
Finlands Dövas Förbund rf
Bibliotek och informationstjänst
PB 57
00401 Helsingfors

E-post
kirjasto@kuurojenliitto.fi

Användarrätt och lån

Alla har rätt att använda Finlands Dövas Förbunds bibliotek och du får låna material genast när du har registrerat dig som låntagare. Uppgifterna i bibliotekets kundregister används enbart för att kontrollera lånen och inga person- eller låneuppgifter ges till utomstående.

Användarregler och låneregistrets registerbeskrivning finns i biblioteket.

Bibliotekskort

Biblioteket har inget eget bibliotekskort. Våra kunder lånar material genom att visa upp ett identitetsbevis med foto. En annan möjlighet är att något av de bibliotekskort som kunden redan har registreras som bibliotekskort också hos oss.

Lån

Du kan låna och reservera material och förnya dina lån antingen i biblioteket eller per telefon eller e-post. Som kund kan du själv förnya ditt lån och kolla dina kunduppgifter också via Humak Finna. Om du är kund och har uppgett e-postadress skickar biblioteket meddelanden om förfallodag och förseningar till din  e-postlåda. Ett lån kan förnyas högst 15 gånger. Lånetiden för allt material är i regel 28 dygn. Tidningar lånas inte ut.

Avgifter

Biblioteket har inga avgifter för reserveringar, förseningar och informationstjänst. Men kunden ansvarar för allt lånat material och är ersättningsskyldig för försvunnet eller skadat material.

Service

  • Informationstjänsten är avgiftsfri. Sökningarna görs i bibliotekets egen databas och, i den mån det är möjligt, också i andra databaser.
  • Låneböcker som beställs från depåbiblioteket samt artikelkopior är gratis.
  • På biblioteket kan du läsa både inhemska och utländska branschtidningar.

Teckenspråkiga biblioteket

Söker du fakta, fiktion, berättelser, dikter eller kanske en kvällssaga på teckenspråk? Behöver du material för att lära dig teckenspråk? Allt det här och mer därtill hittar du på Teckenspråkiga bibliotekets webbplats.

Teckenspråkiga biblioteket har ett mångsidigt utbud av teckenspråkig litteratur i form av videor. Nya videor publiceras varje vecka. En stor del av materialet är försett med antingen finskt eller svenskt tal eller textning på finska och/eller svenska. Tack vare det är Teckenspråkiga biblioteket en plats för alla, på webben.

På vilket språk är videorna?

Största delen av bibliotekets videor är på finskt teckenspråk men det finns också videor på finlandssvenskt teckenspråk och med internationella tecken.

Det gör inget om du inte ännu kan teckenspråk så bra eftersom största delen av materialet antingen har tal eller text på finska och/eller svenska.