Ändringar i registret

Har du flyttat? Har du bytt e-postadress? Fyll i ändringsformuläret så uppdaterar vi dina uppgifter. Här kan du också be om att få uppgifter strukna ur donatorregistret.

Jag vill göra en ändring i mina kontaktuppgifter

Steg 1 av 2

  • Gamla uppgifter

Jag vill stryka uppgifter ur donatorregistret

  • Uppgifter

  • Du kan lämna ett meddelande här.