Längd: 01:35
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Turnén Teckenspråkiga i välfärdsområdena 2022–2023

Finlands Dövas Förbund och Finlands Dövblinda arrangerar en områdesturné 2022–2023 för att diskutera vårdreformen och tjänsterna i välfärdsområdena med teckenspråkiga och dövblinda som bor i områdena.

Representanter för välfärdsområdena kommer eventuellt att delta i sammankomsterna för att höra teckenspråkigas erfarenheter om social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. I samband med diskussionerna samlar vi också in önskemål och förslag till välfärdsområdena och staten när det gäller teckenspråkigas servicebehov.

Det är kaffeservering vid sammankomsterna.

I Uleåborg hann turnén redan tjuvstarta, men till de kommande träffarna kan du anmäla dig med den här blanketten:
Viittomakieliset hyvinvointialueilla-kiertue 2022 (lyyti.fi)

Turnéorterna:

10.9 Seinäjoki kl. 12-16
plats: Järjestötalo, Ruukintie 1, 3 vån. 60100 Seinäjoki
välfärdsområdena: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

1.10 Villmanstrand kl. 12–16
plats: Etelä-Karjalan Kuurots föreningslokal, Suonionkatu 13, 53600 Villmanstrand
välfärdsområdena: Södra Karelen och Kymmenedalen

6.10 Björneborg kl. 17–20 EVENEMANGET INSTÄLLT!
plats: Yhteisötalo Otava, Otavankatu 5 28100 Björneborg
välfärdsområde: Satakunta

8.10 Tammerfors kl. 12–16
plats: Finlands Dövblinda rf:s servicecentral, Insinöörinkatu 10 c, 33720 Tammerfors
välfärdsområdena: Birkaland och Egentliga Tavastland

22.10 Esbo kl. 12–16
plats: Espoon Viittomakieliset rf:s lokal, Köpmannavägen 6, 02100 Esbo
välfärdsområdena: Nylands välfärdsområden samt den svenska servicen

12.11 Lahtis kl. 10–14
plats: Laune kyrka, Lähdesali, Tapparakatu 22, 15700 Lahtis
välfärdsområde: Päijänne-Tavastland

24.11 Reso kl. 17.30–20.30
plats: Föreningslokalen Tornila, Tornikatu 9, 21200 Reso
välfärdsområde: Egentliga Finland

3.12 Jyväskylä kl. 12–16
plats: adressen meddelas senare
välfärdsområde: Mellersta Finland

Orterna för områdesturnén 2023 meddelas senare.