Längd: 2:13:36
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Teckenspråksdagens webbinarium: Inspelning och enkät

Teckenspråksdagen firades i form av ett webbinarium den 12 februari.

Om du inte hann med då, kan du nu se en inspelning av evenemanget. På grund av ett tekniskt fel saknas tyvärr teckenspråkstolkningen på ett par ställen. Inspelningen går att se fram till 1.4.2020.

Program

Som konferencier fungerade Janne Kankkonen, Finlands Dövas Förbund rfry

  • Seminariet öppnades av Markku Jokinen, Finlands Dövas Förbund rf.
  • Delegationen för teckenspråksärenden och utvärdering av teckenspråkslagen, regeringssekreterare Maria Soininen, Justitieministeriet.
  • Teckenspråksbarometern, forskare, docent Päivi Rainó, Humanistiska yrkeshögskolan.
  • Hälsning från Riksdagens nätverk för teckenspråken, riksdagsledamot  Esko Kiviranta.
  • Forskningsprojektet i finlandssvenskt teckenspråk, verksamhetsledare  Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf.
  • Tecknade minnen-projektet, forskarna Hisayo Katsui och Maija Koivisto, Helsingfors universitet.
  • Hederspriset Årets teckenspråksbragd, direktör Kaisa Alanne, Finlands Dövas Förbund
  • Avslutning, Kaisa Alanne.

Evenemangets språk var finskt teckenspråk, finska, finlandssvenskt teckenspråk och svenska.

Besvara gärna vår enkät om seminariet!

Alla som var med på webbinariet eller såg det i strömmad eller inspelad form är välkomna att delta i enkäten. Du kommer till frågeformuläretset här eller via länken här intill. Vi önskar få svaren senast 1.4.

Tack för dina svar!