Längd: 01:35
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Teckenspråkets dag firas 12.2.

Teckenspråkets dag, festdagen för våra nationella teckenspråk, firas lördagen den 12 februari. Inför teckenspråkets dag blir det bland annat livejournalistik och webbinarium.

Det finska och det finlandssvenska teckenspråkets dag firas i huvudsak på webben på grund av coronarestriktionerna. Dövas tidskrift direktsänder journalisternas liveuppträdande Rivien välissä (Mellan raderna) torsdagen den 10.2. kl. 18–19.30. Vidare hissas flaggorna dagen till ära åtminstone i Helsingfors och Uleåborg.

Inför själva festdagen, fredagen den 11.2. kl. 12–14.30, ordnas Teckenspråksdagens webbinarium. Dess teman är bland annat språkpolitiska programmet, forskning i det finlandssvenska teckenspråket och projektet Vikke vid Jyväskylä universitet.

Länken till webbinariet läggs ut närmare sändningsdagen bland annat på Finlands Dövas Förbunds webbplats och på evenemangssidan Teckenspråksdagens webbinarium (du behöver inte anmäla dig till webbinariet, det har plats för de 500 snabbaste deltagarna).

Vid seminariet överräcks också hederspriset Årets teckenspråksbragd 2021. Utmärkelsen tilldelas en person eller instans som arbetat för de teckenspråkigas språkliga rättigheter och synliggjort teckenspråken och främjat deras ställning i Finland.

Teckenspråkets dag, som i år firas för trettonde gången, är numera teckenspråksgemenskapens viktigaste festdag i Finland. Samma dag föddes C. O. Malm (1826–1863) som är dövundervisningens fader i Finland.