Längd: 05:05
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Utbildning för dig som arbetar med teckenspråkiga barn!

Vid Jyväskylä universitet och Niilo Mäki Instituutti pågår projektet VIKKE där man kartlägger språkutvecklingen och behovet av stöd och läromedel hos barn som lär sig teckenspråket. Tack vare den kunskap som projektet genererat har man kunnat sammanställa fyra utbildningspaket för alla som arbetar med teckenspråkiga barn.

VIKKE är ett projekt i tre faser som inletts vid teckenspråkscentret vid Jyväskylä universitet där man kartlagt teckenspråkiga barns språkutveckling. År 2020 deltog 160 barn från över hundra familjer i kartläggningen. Allt som allt medverkade familjer med sammanlagt mer än 300 barn och unga som var i färd att lära sig teckenspråket.

Forskardoktor Laura Kanto säger att man har förvärvat viktig ny information om de teckenspråkiga barnens situation och behov. Tidigare visste man inte tillräckligt om hur deras språkutveckling framskrider.
– VIKKE-projektet har nu övergått i sin tredje fas. Den syftar till producera kunskap och utbildning om hur barn tillägnar sig teckenspråket. Vi utarbetar också övningsmaterial som teckenspråkiga barn kan använda och deras familjer kan ha som stöd.

Projektet resulterade i nya utbildningspaket

Forskarna gjorde många intressanta iakttagelser om barnens språkutveckling under projektets gång. Kanto säger att det kom som en stor överraskning för forskargruppen att barnen som lär sig teckenspråk kommer från en så mångskiftande språkmiljö. Över hälften av barnen lärde sig flera språk från sin omgivning.

Iakttagelserna visar att familjerna och även experter på olika områden behöver tilläggsutbildning om hur barn lär sig teckenspråk. Som resultat av kartläggningen inom VIKKE-projektet kunde forskarna planera ett utbildningspaket i fyra delar för yrkesgrupper inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, till exempel lärare, tolkar, handledare och talterapeuter. Fortbildningarna Kehittyvä kieli tarvitsee vuorovaikutusta ordnas av Niilo Mäki Instituutti som nätundervisning med stöd av Utbildningsstyrelsen.  De behandlar barns inlärning av teckenspråk, deras språkutveckling, samt hur man kan bedöma och stödja teckenspråkets utveckling hos barnen.

Vad är på kommande inom VIKKE-projektet härnäst? Se videointervjun med Laura Kanto!