Längd: 09:22
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Nyhetsöversikt 5.11.2021

Ungdomsserien Virala geniers första säsong har tolkats till teckenspråk Svenska Yle erbjuder nu ett nytt tolkat program på Yle Arenan. Serien är en samproduktion av Citizen Jane Productions samt Svenska Yle och dess tolv första…

Ungdomsserien Virala geniers första säsong har tolkats till teckenspråk

Svenska Yle erbjuder nu ett nytt tolkat program på Yle Arenan. Serien är en samproduktion av Citizen Jane Productions samt Svenska Yle och dess tolv första avsnitt har nu tolkning.
– Vi tycker att det är viktigt att erbjuda något åt lite äldre barn också. För yngre barn finns till exempel Bärtil på teckenspråk, berättar Tony Pohjolainen som är innehållsproducent på Svenska Yle Barn.

Serien har varit omtyckt bland unga och blev därför vald till sådan produktion som även tolkas till teckenspråk. Enligt Tony Pohjolainen ska Svenska Yle fortsätta producera program med teckenspråk.

Länken till programmet hittas här intill.

Itt en enda molidont

Låten Itt en enda molidont uppfördes år 2019 på Svenska dagen. Svenska dagen och Folktingets 100 år firades på Svenska teatern. 

Låten är en instrumental vilket betyder att den inte har en solist som sjunger och tolkningen av låten till blev mycket omtyckt av den teckenspråkiga publiken.
– När vi förberedde tolkningsuppdraget satte vi oss ner, lyssnade på låten och försökte visualisera ljuden och rytmen. Den lät som en sommarlåt, där flickor åker med bil till skärgården för att fira och dansa tillsammans. När de åker ser de på fina utsikter, som skog, havet och by med små hus. Först efteråt fann vi musikvideon och märkte att visualiserat alldeles rätt, berättar tolkarna Jenny Derghokasian och Eva Mäkinen.

Eftersom publiken önskade få tolkningen av låten inbandad kontaktade SignWiki Jepokryddonas Christine Julin-Häggman som tyckte att det gärna får förverkligas. 

Länken till musikvideon finns intill.

Barnombudsmannen gav ut bok om barn med funktionsnedsättning 

Barnombudsmannens byrå har gett ut en bok på finska om rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. Verket Funktionsnedsättning och barnets rättigheter: Barn som lever med funktionsnedsättning söker svar på hur de här rättigheterna tillgodoses i Finland. 

I verket ingår en artikel av dövförbundets specialsakkunniga Pirkko Selin-Grönlund om teckenspråkiga barns rättigheter i skolvärlden. Hon konstaterar att det är väldigt viktigt att inlärningsmiljön är tillgänglig. I sin vardag behöver döva barn teckenspråket, inte bara tolkad undervisning.

Även om det finska samhället så småningom har blivit mer inkluderande sackar likabehandlingen fortfarande efter när det gäller teckenspråkiga barn. Barn med funktionsnedsättning har samma problem: familjerna måste alltjämt kämpa för barnets rättigheter, såsom skjutsar och hjälpmedel, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen. Ofta är barnen också ensamma och de har svårt att hitta jämnåriga vänner, eftersom andra undviker barnet med funktionsnedsättning eller barnet har svårigheter att delta i gemensam verksamhet.

Enligt barnombudsmannen finns det många sätt att förbättra situationen men de kräver justeringar i lagstiftningen och förändringar i strukturer och attityder.

Förbundsmötet i direktsändning

Lördagen den 6 november ordnas Finlands Dövas Förbunds extraordinarie förbundsmöte. Mötet sänds också direkt och kan ses på dövförbundets webbplats. Vi påminner mötesdelegaterna om att ta med sina fullmakter till mötet. Granskningen av dem börjar klockan 11 och klockan 12 inleds mötet. Välkommen att följa direktsändningen!

Filmfestivalen närmar sig

Om en vecka, den 13 november, är det dags för Teckenspråkiga filmfestivalen! Hur ser programmet ut? Vi träffade dövförbundets kulturproducent Teemu Lipasti-Sjöroos och bad honom berätta närmare. Se videon med intervjun!

FPA har inlett nytt försök

Folkpensionsanstaltens blanketter för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning har hittills funnits på svenska och på finska. Nu kan tolktjänstens kunder också göra sin ansökan på finskt teckenspråk. De kan till exempel ansöka om tilläggstimmar, studietolkning eller rätt till tolktjänst. Försökets syfte är att främja likabehandlingen av hörselskadade. Se länken med FPA:s informationsvideo.

Milla Pitkänen fick ungdomsutskottets hederspris

Milla Pitkänen från Jyväskylä har tilldelats ungdomsutskottets hederspris för sin aktiva verksamhet till förmån för barn och unga. Under tidigare år har priset gått till Saku-Petteri Lehtonen och Jonas Kemppi. I prismotiveringen sägs att Pitkänen bemöter barn och unga, lyssnar på dem och håller frågor som rör dem på agendan. Pitkänen är också medlem i Finlands Dövas Förbunds styrelse. Grattis till priset, Milla!

Sök till dövförbundets kurser!

Nu i november löper ansökningstiden för två kurser och en semester ut.

Ansökningstiden för kursen Ny vägkost för framtiden löper ut den 12 november. Kursen är avgiftsfri och avsedd för unga mellan 16 och 30 år som söker en ny riktning i livet. Kursen ordnas på hotell Tallukka i Vääksy, nära Lahtis. Kursen är veckoslutet 26–28.11.

Männens kurs arrangeras i badhotellet Caribia i Åbo 3–5.12. Anmälningstiden går ut den 19 november. Den avgiftsfria kursen riktar sig till män i åldern 40–65 år. Ansök för att komma med!

Jullovet för teckenspråkiga vuxna arrangeras i Lappajärvi 21–26.12 i samarbete med föreningen Solaris-lomat. Platsen är hotell Kivitippu och ledare Pirkko och Pentti Johansson. Semestern är avsedd för vuxna, man kan inte ta barnen med sig. Jullovet kostar 60 euro, deltagarna betalar sina resekostnader själva. Sista anmälningsdagen är 14.11.