Längd: 06:33
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 8.4.2022

Våren närmar sig ock många evenemang är på gång!

Vädjan för en helhetsbedömning av tolkningsbranschen

Finlands Dövas Förbund och många andra organisationer har skickat en vädjan till social- och hälsovårdsministeriet för att det så fort som möjligt ska inledas en helhetsbedömning av situationen för tolktjänster för personer med funktionsnedsättning. Organisationerna påminner ministeriet om att många personer med funktionsnedsättning behöver tolkning på nästan alla livsområden, men genomförandet av tjänsten haltar eftersom bestämmelserna på olika förvaltningsområden är väldigt olika, delvis bristfälliga och rentav motstridiga.

Situationen är oklar och kunden kan inte vara säker på att få tolk ens för läkarbesök. Det finns problem också i genomförandet av tolkning i den grundläggande utbildningen och i många myndighetstjänster. Dessutom konstaterar organisationerna att lagen om tolkningstjänst, som ingår i helhetsreformen av social- och hälsovården, flyttar över organiseringsansvaret på välfärdsområdena, men dessa kommer inte att få ny kompetens för att tillhandahålla tolkning.

De undertecknade organisationerna önskar ett brådskande möte med bred bas, där de berörda tillsammans kan bedöma hur helhetssituationen för tolktjänster behöver utvecklas.

Organisationerna har också utarbetat och undertecknat ett gemensamt brev som skickats till alla partikanslier. I brevet motiverar de varför ärendet är viktigt och brådskande och önskar att partierna inkluderar helhetsbedömningen av tolktjänster i sina valprogram.

Jobb på döva teckenspråkigas semestrar och kamratstödskurser!

Solaris-Lomat rf ordnar understödda semestrar för döva teckenspråkiga och olika åldersgrupper två gånger om året. Finlands Dövas Förbund söker nu två kamratledare (man och kvinna) till båda semestergrupperna för döva. Kamratledaren svarar för semestergruppen och ser till att varje deltagare får information om vad som händer på semesterstället. Om du är 18 år fylld, har initiativförmåga och goda sociala färdigheter kan du vara den vi söker! I år ordnar Finlands Dövas Förbund sammanlagt nio kamratstödskurser för många olika åldersgrupper och även för barnfamiljer. Nu söker vi personal till kurserna. Du som är över 18 år, aktiv, initiativrik, insatt i dövkulturen och har utomordentliga färdigheter i teckenspråk, sök jobb på kamratstödskurserna!

Kursplaneraren Maija Pulkkinen ger mer information om både de understödda semestrarna och kurserna.

Du kan fortfarande anmäla dig till kulturdagarna!

Finlands största teckenspråkiga kulturevenemang, dövas riksomfattandet kulturdagar, arrangeras i år i Joensuu sista veckoslutet i maj. Dövföreningar, dövskolor, döva, hörselnedsatta och hörande med teckenspråk som förstaspråk eller modersmål kan således fortfarande anmäla sig tävlingarna i olika konstformer. Anmäl dig via länken intill och bidra till att skapa ett mångsidigt och upplevelserikt kulturprogram för vårt evenemang! Anmälningstiden går ut 30.4.

Anmäl dig till semestern för teckenspråkiga vuxna och till coda-kursen!

Semestern för teckenspråkiga ordnas i semesteranläggningen Lehmiranta, där det bjuds på ställets eget program, uteliv, bastu och kamratstöd. Semestern arrangeras 5.08.2022–20.08.2022, och sista anmälningsdagen är 15.5.2022.

Coda-kursen arrangeras på det trivsamma spahotellet Härmä. Målgruppen är döva föräldrars hörande barn (coda) och döva barns hörande syskon (soda) i åldern 7–12 år. Kursen är gratis och ordnas 14.06.2022–17.06.2022. Anmälningstiden löper ut 24.4.2022. Du hinner alltså ännu komma med!

Nytt program på Dövas videokanal

Programmet heter Bravur i köket – renskav. Den teckenspråkiga kocken Petri Pöntiö visar hur han tillagar sin bravur, läcker renskav. Rätten får sjuda långsamt, tillsammans med bacon och hackad lök som ger smak och must. Välkommen att titta!