Längd: 4:08
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 4.2.2021

I veckoöversikten får du veta hur resultatet av FPA:s konkurrensutsättning av tolkningstjänsterna påverkar kunderna. Se också hurdana evenemang av olika slag som ordnas på webben.

FPA har valt producenter och tolkar för tolkningstjänsterna

Perioden  2021-2022 ska tolkningstjänsterna skötas av 149 serviceproducenter, med tillhörande 685 tolkar. Den slutliga siffran kan ännu komma att ändras eftersom man till exempel i den norra och den östra regionen inte har fått ihop tillräckligt med serviceproducenter. Samma gäller även den svenskspråkiga servicen.

Förändringarna beträffande serviceproducenter och tolkar kräver inga åtgärder av kunderna. FPA informerar kunderna om ändringarna per brev. På kela.fi publiceras i februari information om de serviceproducenter som sköter tolkningen fr.o.m. 1.4.2021.

Ändringar av servicen införs i början av april. Kunden kan t.ex. på tolklistan anteckna vissa tolkar enbart för arbetsliv eller hobbyer. Om kunden antecknar tolken enbart för arbetsliv förmedlas den tolken inte vid andra beställningar. Kunden kan också välja om hen vill ha när- eller distanstolkning. Vid distanstolkning kan endast program som är godkända av FPA användas. En lista med godkända program publiceras på kela.fi senast  1.4.2021.

En del serviceproducenter och tolkar kommer att bytas ut. Centret för tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning tar kontakt om en tolk som finns på kundens lista inte längre står till förfogande från 1.4.2021.

Distansföreningskvällar

Du har väl lagt märke att det finns möjlighet att delta i distansföreningskvällar? På distansföreningskvällarna används programmet Zoom.

Samma dag som föreningskvällen ordnas ska du före klockan 16 förhandsanmäla dig, per e-post eller sms, till organisationssamordnaren Iina Uhlenius. Efter att du har anmält dig  får du en deltagarlänk innan tillställningen börjar.

Vårens föreningskvällar är 17.2, 23.3, 20.4 och 18.5. Mera info i Föreningsrummet.

Firandet av Teckenspråkets dag

Finlands Dövas Förbund och Ursa Minor ordnar ett samevenemang för barn och vuxna på webben på vändagen den 14.2. Dagen inleds kl. 12 med Dövas tidskrifts livejournalistikjippo Rivien välissä (mellan raderna), då tidningens skribenter berättar både om brott och mord som har begåtts av döva och om en viss kärlekshistoria. Tittarna kan också skicka frågor till redaktörerna.

Ursa Minor fortsätter kl. 14 med sin teckenspråksdag för barn, Skidien viittomakielen päivä, som nu ordnas fjärde gången. Här utlovas skojiga saker för barnen att göra på andra sidan skärmen, också föräldrarna kan vara med.

Direktsändningen kan ses på Finlands Dövas Förbunds webbplats.