Längd: 5:25
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt

I årets första nyhetsöversikt tar vi en titt på kommande evenemang, till exempel teckenspråksdagens webbinarium. Man kan nu också söka till kurser och läger.

Anpassningsverksamheten är nu kamratverksamhet

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral Stea har meddelat att i början av 2021 frångår begreppet anpassningsträning i fråga om verksamhet som centralen stöder. Därför ersätter Finlands Dövas Förbund nu begreppet anpassningsverksamhet med kamratverksamhet

Själva verksamheten är fortsättningsvis den samma, det vill säga vi ordnar kurser för olika åldersgrupper och barnfamiljer: kamratkurser. Kurserna är till för att deltagare i alla åldrar, också familjer, ska kunna få råd, handledning och träning på många olika områden i livet.

Du hittar kurserna i evenemangskalendern . Du kan vid behov be förbundets regionarbetare om hjälp med att ansöka till kurser. 

Teckenspråksdagens seminarium är ett webbinarium

På grund av coronasituationen ordnas evenemanget denna gång på distans. Alla är hjärtligt välkomna med! Anteckna alltså teckenspråksdagens största händelse i din kalender: Festwebbinarium 12.2 kl. 12-15!

Teman på webbinariet är bland annat forskningen i det finlandssvenska teckenspråket. Justitieministeriet bidrar med ett block som handlar om teckenspråksdelegationen, utvärderingen av teckenspråkslagen och teckenspråksbarometerns resultat. På webbinariet offentliggörs även vem som får hederspriset Årets teckenspråksbragd.

Föreningsdagarna 2021 närmar sig

Välkommen till Föreningsdagarna på nätet 5-6 februari. 

Enligt medlemsföreningarnas önskemål valdes två huvudteman: coronavirusets inverkan på föreningsverksamheten och förankrandet av förbundets strategiska mål för åren 2021­-2025.

Sök till läger och kurser

Nu kan du lämna in ansökningar till Finlands Dövas Förbunds läger och kurser 2021. Du hittar dem alla i vår evenemangskalender. Om du behöver broschyrer får du dem av kursplaneraren Juha Vahtera. Anmäl dig till en kurs eller ett läger som passar dig!

Coronaläget i början av år 2021

Coronarestriktionerna i HUS-regionen fortsätter fram till 31.1.

I Finland har nu sammanlagt 49 fall av det muterade coronaviruset konstaterats (11.1). Av de nya fallen har 18 konstaterats hos personer som anlänt till Finland från Storbritannien, Ghana, Sverige, Sydafrika, Bosnien-Hercegovina, Danmark, Turkiet och Estland.

Utgående från THL:s utlåtande har Transport- och kommunikationsverket avbrutit passagerarflygtrafiken från Storbritannien, Irland och Sydafrika till Finland fram till den 18 januari 2021.

Personer som har exponerats för viruset måste följa karantänsbestämmelsen strikt och hålla sig åtskilda från andra människor i 14 dygn. Exponerade personer ska testas oberoende av symtom genast när exponeringen har upptäckts, upprepade gånger under karantänen och på nytt innan karantänen avslutas.

Det nya muterade viruset kan smitta och spridas snabbare än tidigare. Det finns dock inga bevis för att det muterade viruset skulle orsaka en allvarligare sjukdom. Coronavirusvaccinet bedöms också skydda mot den sjukdom som orsakas av den muterade virusstammen.

THL har också uppdaterat sin rekommendation om ansiktsmasker. Hädanefter rekommenderas användning av ansiktsmask för personer som fyllt 12 år. I accelerationsfasen och fasen för samhällsspridning rekommenderas användning av mask också på alla arbetsplatser samt vid hobby- och frivilligverksamhet inomhus, om flera personer vistas i samma utrymme.