Längd: 01:12
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Föreslå vem som ska få Årets teckenspråksbragd 2021!

Hederspriset Årets teckenspråksbragd tilldelas en person eller aktör som under det gångna året har främjat de finländska teckenspråkens ställning genom att driva teckenspråkigas språkliga rättigheter i Finland och synliggöra teckenspråken.

Vem som helst kan nominera en pristagare och motivera varför hederspriset borde gå till just denna person eller aktör.

Finlands Dövas Förbunds styrelse utser pristagaren på sitt möte. Pristagaren tillkännages på teckenspråkdags seminar den 11 februari.

Förslag ska skickas till adressen kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi senast fredag 17.12.2021.