Längd: 05:31
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands dövas idrottsförbunds nya verksamhetsledare har en människonära syn i sitt arbete

Juha Vahtera börjar som verksamhetsledare för Finlands dövas idrottsförbund SKUL 1.5.2021. Han har suttit i SKUL:s styrelse i många år och har djup kännedom om organisationsvärlden. I sitt arbete tänker han ställa kunden i centrum.

Som sin huvudsyssla har Juha Vahtera arbetet som ungdomssekreterare på Finlands Dövas Förbund men han får nya möjligheter i karriären då han inleder verksamheten som SKUL:s verksamhetsledare.

– Mitt arbete på SKUL är på deltid. Jag fortsätter i min huvudsyssla men sköter utöver den verksamhetsledarens uppgifter i SKUL.

Det här lyckas genom att delegera arbetsuppgifter till idrottsförbundets anställda och arbetsgrupper, som har kunnandet för att främja saker och ting i egen bransch.

– Arbetsgrupper tillsätts alltid efter behov. På det sättet får vi i förbundets verksamhet in sådant kunnande som vi nödvändigtvis inte har själva, säger Vahtera.

Omkring ett årtionde av know-how

I Vahteras uppgifter ingår främst ekonomiförvaltning, att delta i styrelsens möten samt att verkställa styrelsens beslut och delegera det praktiska. Han fungerar även som chef för idrottsförbundets anställda.

– Jag har deltagit i SKUL:s styrelseverksamhet i många år, speciellt som ekonomiansvarig. Också tidigare har jag skött de här uppgifterna som frivillig, utanför mitt huvudsakliga arbete, så i fråga om tidsanvändning påverkar det inte nämnvärt min vardag, säger Vahtera.

SKUL:s styrelse önskade till verksamhetsledaruppdraget få en erfaren person som har ett gediget kunnande i fråga om SKUL:s bakgrund och verksamhet. Vahtera har varit med i förbundets verksamhet i ungefär ett årtionde.

För valet av Vahtera talade att han har ett kundfokuserat grepp i sitt arbete.

– Jag är människonära och kundcentrerad i mitt arbete. De egenskaperna har jag en betydande nytta av i mitt jobb eftersom SKUL har många arbetsgrupper och samarbetspartner.

SKUL:s verksamhet är för alla

Att det statliga verksamhetsunderstödet från undervisnings- och kulturministeriet minskar varje år ser Vahtera som en utmaning. I år fick SKUL 320 000 euro i understöd.

– Vi har nya strategiska mål, och de förändringar som de förutsätter kräver allt större ekonomiskt stöd. Hur vi ska kunna verkställa förändringarna med nuvarande budget blir en utmaning, konstaterar Vahtera.

Som möjligheter ser Vahtera en höjning av SKUL:s profil och samarbete med olika grenförbund.

– Genom samarbete kan grenförbunden beakta döva utövare i sin verksamhet. Vi vill också betona synligheten i vår verksamhet. Vår verksamhet är för alla som idrottar eller har motion som hobby: döva, hörselnedsatta och implantatanvändare, och även för dem som inte använder teckenspråk.