Längd: 08:43
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 28.1.2022

Föreningsdagarna kommer!

Nu i helgen 28–29.1 ordnas föreningsdagarna på distans. En del av programmet är bara för föreningarnas representanter, men på lördagen kan vem som helst följa med direktsändningen klockan 9:00–15:15.

Teckenspråkensdagen närmar sig!

På teckenspråksdagen fredagen den 11 februari ordnas det traditionella seminariet. På grund av coronasituationen ordnas seminariet som ett webbinarium i Zoom. Dagens inlägg hålls av företrädare för riksdagens nätverk för teckenspråken, justitieministeriet, forskare i det finlandssvenska teckenspråket, Vikke-projektet samt dövförbundets ungdomsutskott. Vid webbinariet offentliggörs också mottagaren av hederspriset Årets teckenspråksbragd.

Guide för möten med döva motionärer

Finlands Dövas Idrottsförbund har gett ut en finsk guide för hur man ska bemöta döva motionärer. Vad innehåller guiden? Vi intervjuade idrottsförbundets projektkoordinator Heli Romu. Se videon med intervjun!

Minnesverkstad på Järnvägsmuseet

Lördagen den 5 februari kl. 12–15 arrangerar Finlands Järnvägsmuseum och Dövas museum ett evenemang för att samla in minnen om att resa med tåg. Vilken är tågresan du aldrig kommer att glömma? Har du åkt på Interrail eller rest med nattåg? Minns du första gången du fick resa med tåg eller hur dövas tågresor var innan det fanns infoskärmar och appar? Tågresandet är förknippat med otaliga minnen som de vill höra och dokumentera. Minnena kan sträcka sig tiotals år tillbaka eller vara till exempel från den här veckan.

I minnesverkstaden får du delta i en guidad rundvandring och en tidsresa i kupéerna ombord på traditionståget Valtteri. Evenemanget är avsett för döva och tolkas till teckenspråk.

På grund av bland annat tolkarrangemang ska deltagarna anmäla sig till verkstaden i förväg. Skicka din anmälan till adressen kokoelmat@rautatiemuseo.fi senast tisdagen den första februari. Minnesverkstaden är gratis. Om du inte kan delta går det också bra att skicka videor med minnen till adressen kokoelmat@rautatiemuseo.fi

Dövförbundets kommunikationsenkät

Dövförbundets kommunikation har öppnat en kundenkät på nätet. Vi har många olika kommunikationskanaler: webbplatsen, direktsändningar, sociala medier och Dövas tidskrift. Nu vill vi veta hur vi lyckats i vår kommunikation. Besvara enkäten – den pågår till 6.2. Du hittar länken i sidobalken.

Ny forskning om anpassat språkbruk

En forskningsgrupp vid Tammerfors universitet har börjat en ny forskning om lätt språk i Svenskfinland. Projektet heter Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten. Forskarna tar reda på hurdana språkliga behov olika finlandssvenska minoritetsgrupper har och forskar i skrivet, talat och tecknat lätt språk. Projektets ledare heter Camilla Lindholm och det är Satu Siltaloppi som forskar i det finlandssvenska teckenspråket. Projektet finansieras av Svenska litteratursällskapet.

Lätt språk är en språkform som i jämförelse med allmänspråket har kortare meningar, en noggrant genomtänkt meningsstruktur och ett lugnt tempo när man tecknar och talar. Ord eller tecken som används ska vara så konkreta och entydiga som möjligt. På finska heter det selkokieli och på engelska Easy Language. Skrivet lätt språk kan också kallas lättläst.

Det sägs att ungefär 70 000 finlandssvenskar skulle ha nytta av att få informationen på lätt språk och orsakerna är många, ofta nämns läs- och skrivsvårigheter, olika funktionsnedsättningar och minnessjukdomar men också barn, invandrare och andra språkinlärare har nytta av lätt språk.

Forskare Satu Siltaloppi vill ta reda på vilka kännetecken lätt finlandssvenskt teckenspråk har. Det sker genom intervjuer, gruppdiskussioner och med att följa med och filma olika språkbrukssituationer

Adressen till projektets hemsida hittar du intill och projektet har även en Facebooksida (Forskningsprojektet Lätt finlandssvenska).

Ny webbredaktör

Dövförbundets kommunikation får en ny medarbetare. Nästa vecka börjar den nya webbredaktören Monika Hämälä teckna finska veckoöversikterna.