Längd: 4:49
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 27.5.2021

Nyhetsöversikten pejlar in kommande evenemang, till exempel kulturevenemanget för seniorer och kursen om hatprat. Kom också ihåg att rösta i kommunalvalet!

Nya studier om finlandssvenskt teckenspråk

Två nya studier kring finlandssvenskt teckenspråk har publicerats av teckenspråkstolkstuderande vid Humak. Taina Petäjäinen och Pernilla Wiksten tar i sitt slutarbete upp hur den finlandssvenska teckenspråksdagen har firats. Tove Waldonen dokumenterar för sin del det finlandssvenska teckenspråket genom att samla tecken och föra in dem i ordboken SignWiki. Arbetena är samtidigt insatser för en revitalisering av det finlandssvenska teckenspråket, som klassas som allvarligt hotat enligt Unescos kriterier för hotade språk.

Nya program på Dövas video

Dövas videos program ”Offentlig service: Dövas video – en rättighet som krävde kamp” är nu undantagsvis fritt tillgängligt för alla att se.
Dövas videos programtjänst, som drivs med stöd av kommunerna, har i nästan 40 år varit en betydande producent av teckenspråkigt innehåll. Men kommunernas åtstramade betalningspolitik har tvingat tjänsten att skära ned sin service. Vilken betydelse har Dövas video i dag och varför är det viktigt att programmen fortsättningsvis går att få?
Ta dig en titt på programmet och ansök hos din kommun om betalningsförbindelse för Dövas video!

Teckna Hej!-projektets infopaket har publicerats

Vill du ha information om finlandssvenskt teckenspråk? Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s Teckna Hej!-projekt publicerar 27.5. ett informationspaket om det finlandssvenska teckenspråket. Infopaketet är lätt att dela, flerspråkigt och utgör en kärnfull helhet.

Infopaketet finns på fyra språk: finlandssvenskt teckenspråk, svenska, finskt teckenspråk och finska. För genomförandet står projektet Teckna Hej! som drivs av föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga. På den här sidan finns en länk till infopaketet.

Distanskurs om hatprat

Har du funderat på vad hatprat och hatbrott betyder? Finlands Dövas Förbund och justitieministeriet ordnar en distansutbildning om ämnet på Zoom 2.6.2021. Du hinner ännu anmäla dig!

Utbildningen leds av redaktör Kaarina Huovinen. Här utlovas ett komprimerat informationspaket om hatprat, inlägg från brottsofferjouren och en teckenspråkig paneldiskussion.

Inspelningar av föreläsningarna publiceras senare.

Kommunalvalet närmar sig

Till valurnorna vandrar medborgarna 13.6 men hemma i Finland går det också att förhandsrösta 26.5-8.6. Valresultatet fastställs 16.6 och fullmäktige inleder arbetet 1.8.2021.

Du hittar Finlands Dövas Förbunds valteser på vår webbplats, där det också finns information bl.a. om de teckenspråkiga kandidaterna. Också du påverkar med din röst i kommunalvalet!