Längd: 08:22
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 26.11.2021

Fest på slottet tolkas

Svenska Yle har meddelat att fest på slottet måndagen 6.12 tolkas till finlandssvenskt teckenspråk också det här året. Programmet är tvåspråkigt och sänds på Yle Arenan och Yle TV 1. Publiken kan chatta under direktsändningen.

Dövas Förbund strävar till att informera på Facebook i gruppen FDF:s teckenspråkiga ankdamm närmare tillställningen om var man kan se den tolkade sändningen.  

UPPDATERING 26.11.: President Niinistö har meddelat att det inte ordnas fest på slottet det här året. 

Svenska teckenspråksdagen firades 6.11

Lördagen 6.11 ordnade Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. sin traditionsenliga Svenska teckenspråksdag i Helsingfors. 

Föreningen började fira dagen för 20 år sedan i anknytning till Svenska dagen, och i år inföll det på samma dag. Firandet innehöll föreläsning av Taina Petäjäinen och Pernilla Wiksten som skrivit examensarbete om Svenska teckenspråksdagen och hur den sett ut genom åren, festtal av ordförande Robin Hänninen och priser delades ut. I år var det endast pris för årets medlem som delades ut, Maja Andersson fick priset med motiveringen att hon alltid har omtanke om alla och lockar med familjer att delta på föreningens evenemang. 

Firandet avslutades med kaffe och tårta och en del av de 30 deltagarna fortsatte sedan med teaterbesök för att se pjäsen Rampfeber.

Seminariet Från ord till handling

Nordiska teckenspråksnätverket arrangerar det digitala seminariet Från ord till handling onsdagen den 1 december 2021. Seminariet handlar om de nordiska barnens möjligheter att lära sig och använda teckenspråk.

Vilka möjligheter har nordiska barn och unga att lära sig, utveckla och använda de nationella teckenspråken? Trots att de nordiska länderna har lagar som skyddar de nordiska teckenspråken är de ändå inte tillgängliga för alla barn och unga. Var finns språkmiljöerna där teckenspråken kan utvecklas? Hur ska vi gå från ord till handling?  

Vid seminariet berättar professor Hilde Haualand från universitetet OsloMet om barns och ungas tillgång till teckenspråk i Norden. I programmet ingår också en paneldiskussion. Seminariet tolkas på fem teckenspråk och engelska.

Ny videoserie för invandrare

Dövförbundets sysselsättningskoordinatorer har producerat en tredelad videoserie som riktar sig till teckenspråkiga invandrare. Videorna ger information om utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter på teckenspråk och de får användas fritt till exempel som stöd när man söker jobb.

Den första delen handlar om Dövas folkhögskola som arrangerar invandrarutbildning för döva. I den andra delen berättas om TE-byråernas tjänster. I den tredje videon berättar döva invandrare om sina arbetskarriärer.

– Vi fortsätter vårt informations- och påverkansarbete för likabehandling i arbetslivet, säger sysselsättningskoordinatorerna Tiina Maja och Börje Hanhikoski.

Du kan se videorna via länken.

Teckenspråkigas sannings- och försoningsprocess

Utredningen av historiska oförrätter mot teckenspråkiga avancerar. Den 1 december ordnas ett öppet diskussionstillfälle för teckenspråkiga. Verksamhetsledaren för Finlands Dövas Förbund, Markku Jokinen, berättar vad man kommer att diskutera då. Se intervjun på videon!

Dokumentär om Hely Sandholm

Hely Sandholm (1938–1984) var Finlands första heltidsanställda lärare i finskt teckenspråk. Hon var känd som en mycket varm människa med gott sinne för humor. Hon gjorde ett banbrytande arbete som teckenspråkslärare i en tid då forskningen i teckenspråk nätt och jämnt hade kommit i gång i vårt land.

Helys dotter Tarja Sandholm svarar för manus och regi av dokumentären. I den intervjuas Helys syster, vänner och arbetskamrater. Videon har finsk text och tolkas på finskt teckenspråk. Den här dokumentären är värd att se i helgen!

En broschyr om barns språkliga rättigheter

Justitieministeriet har gjort en broschyr om barnens språkliga rättigheter och den finns också på svenska.

I broschyren berättar man om vad det betyder att ha rätt till service på det egna språket. Man har tydligt förklarat till exempel vad en myndighet, en minoritet och grundlagen är. Det finns ett eget stycke i broschyren som tar upp teckenspråken i Finland och om att tolkning är en viktig tjänst för många döva och hörselskadade.

Länken till den svenska broschyren hittar du här intill.

Barnens språkliga rättigheter