Längd: 5:33
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 22.6.2021

Förbundsmötet 2021

Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte 2021 hölls förra veckoslutet helt på distans. 32 medlemsföreningar företräddes av 42 delegater. Som ordförande för förbundsmötet fungerade Arttu Liikamaa.

Enligt bokslutet för år 2020 var förbundets intäkter 6,6 miljoner euro och kostnaderna 6,3 miljoner euro. Förbundet är skuldfritt. Utgångspunkten för budgeten 2022 är att understödet från Stea hålls på samma nivå som nu. Kostnader ska täckas också genom hyresintäkter och medelanskaffning.

Cecilia Hanhikoski, Joonas Lehtimäki och Jari Malkamäki lämnade förbundsstyrelsen. För styrelseplatser kandiderade Heidi Joffel, Leila Kankkonen och Milla Pitkänen, som alla enhälligt valdes in i styrelsen.

Mötet diskuterade bland annat Ljusa husets framtid. Grundläggande reparationer av huset har inletts, vilket höjer fastighetens värde. Fastighets Ab Ljusa huset har för de grundläggande reparationerna tagit ett lån på fyra miljoner euro, som dock täcker endast en del av reparationsarbetena. Ägarorganisationernas egen användning av lokaliteterna har minskat och lokaliteter har hyrts ut bland annat till Humak och Helsingfors stad. Hyresverksamhet hör ändå inte till organisationernas egentliga verksamhet. Finlands Dövas Förbunds styrelse och ledningsgrupp har nu utvärderat en eventuell försäljning av fastigheten. Det kräver en egen process och en eventuell försäljning kan göras tidigast i början av år 2022.

Förbundsmötets resolution var Ett barn har rätt att bli teckenspråkigt. Du kan läsa och se den via länken som finns i kanten av den här sidan.

Kommunalvalets skörd

Kommunalvalet hölls söndag 13.6. Några teckenspråkiga kandidater invaldes som fullmäktigeledamöter och suppleanter.

Fullmäktigeledamöter blev teckenspråkstolken Outi Huusko i Tusby, coda Timo Harakka i Helsingfors och coda Ulpu Ollila i Haapavesi.

Suppleantplatser fick teckenspråkiga döva Irja Seilola i Muurame coda Marja Irjala i Uleåborg.

Ge respons om textsamtalstjänsten

Använder du textsamtalstjänsten? Ge respons om hur nöjd du är med tjänsten och vad du använder den för. Märks de nedskurna öppettiderna i ditt liv? Det tar cirka fem minuter att besvara enkäten. Enkäten är öppen 8–20.6.2021.

Nödmeddelande på teckenspråk

Nödcentralsverkets och FPA:s gemensamma pilotprojekt med teckenspråkiga nödsamtal har inletts. Nu kan du i en nödsituation göra ett nödmeddelande på finskt teckenspråk. I en nödsituation får du via appen 112 Suomi kontakt med en tolk vid distanstjänsten på Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolken inleder ett muntligt samtal med en nödcentralsoperator som sedan behandlar nödmeddelandet med tolkens hjälp.

Du får tillgång till tjänsten genom att ladda ned 112 Suomi-appen i din telefon. Tjänsten är öppen måndag-fredag klockan 8-16. När nödmeddelandet görs via appen kan man genom telefonnumret ta reda på platsen där den hjälpbehövande befinner sig.

Nödmeddelandet kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk.