Längd: 4:32
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 18.3.2021

Coronan fortsätter med sina piskrapp – både kommunalvalet och de regionala forumen flyttas. Men Finlands Dövas Förbund håller sitt förbundsmöte i juni som planerat. Kolla in veckoöversikten så får du veta mera!

Kulturevenemanget för döva seniorer flyttas

Man har beslutat att det 19:e kulturevenemanget för döva seniorer flyttas till hösten på grund av coronasituationen. Evenemanget ordnas av dövförbundets kulturproduktion och föreningen Tampereen viittomakieliset. Den nya tidpunkten är satt till 3–5.9.2021 men man följer hela tiden med situationen.

Dövas tidskrift 1/2021 har kommit ut

Den nyaste tidningen är ett mångsidigt paket med fakta, underhållning och intressanta personintervjuer. Med finns också artiklar om de teman som ingick i evenemanget Rivien välissä, om dövas brottsliga verksamhet i början av 1900-talet och paret Kettus kärlekssaga.

Tidningen presenterar Finlands Dövas Förbunds kommunalvalsteser och berättar hur vem som helst kan använda dem i påverkansarbetet. På evenemangssidan intervjuas Heta-Leena Sierilä, som är kommunikationschef på statsrådets kansli som vann hederspriset Årets teckenspråksbragd 2020. Serien om familjerelationer fortsätter med en intervju med två väninnor. I vänskapen mellan Laila Palmroos och Jaana Aaltonen har åldersskillnaden ingen betydelse.

Beställ hem din egen tidning redan idag!

De regionala forumen flyttas till år 2022

På grund av coronasituationen har man tvingats flytta de teckenspråkiga regionala forum som planerats för våren 2021.

Evenemangsblocket flyttas till år 2022 och närmare tidpunkt för forumen meddelas längre fram.

De teckenspråkiga regionala forumen ordnas i samarbete mellan Finlands Dövas Förbund, Dövas servicestiftelse och Finlands dövblinda.

Kommunalvalet flyttas till juni

Coronaåret fortsätter med sin villervalla. Kommunalvalet flyttas alltså från april till juni, av hälsosäkerhetsskäl. I väntan på valet kan man bekanta sig med Finlands Dövas Förbunds valteser på teckenspråk, såväl på finska som på svenska.

På valtessidan hittar du också information om teckenspråkiga kandidater att bekanta dig med. Om du själv ställer upp som kandidat i valet kan du meddela oss dina kontaktuppgifter på blanketten som finns på samma sida.

Kandidater och framställningar till förbundsmötet

Finlands Dövas Förbunds ordinarie förbundsmöte hålls i Helsingfors 12.6.2021. Det går att delta i förbundsmötet antingen per videokontakt eller på mötesplatsen i Helsingfors. Medlemsföreningarnas framställningar till förbundsmötet ska lämnas till förbundsstyrelsen senast 31.3.2021. Samma dag ska också kandidatuppställningen vara klar, det vill säga medlemsföreningarnas förslag till kandidater för styrelsen.

Närmare information om förbundsmötet hittar du i Föreningsrummet.