Längd: 08:18
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 12.5.2022

Utbildningsstyrelsen föreslår aktualitetsarbetsgrupp för teckenspråken

Nämnden för de inhemska teckenspråken skickade ett brev till Utbildningsstyrelsen ifjol våras om att det råder brist på sådana läromedel i teckenspråken som avses i läroplanen. I sitt brev föreslog nämnden att Utbildningsstyrelsen tar itu med situationen genom att sammankalla experter på undervisning och forskning i våra teckenspråk.

Finlands Dövas Förbund har intervjuat Utbildningsstyrelsens överdirektör Minna Kelhä. Hon medgav behovet av ett intensivare samarbete och föreslog att det mest praktiska vore att inrätta en separat aktualitetsarbetsgrupp för teckenspråken.

Dövförbundet understöder tanken på en aktualitetsarbetsgrupp och träffar gärna företrädare för Utbildningsstyrelsen i ärendet. Vi informerar vidare om saken så fort den framskrider.

Döva flyktingar från Ukraina får hjälp i Finland

Miljoner ukrainare har flytt till andra länder i Europa till följd av att Rysslands krig mot Ukraina dragit ut på tiden. Bland flyktingarna finns också tusentals döva, av vilka ett tiotal har kommit till Finland. Åtta av dem studerar finska och teckenspråk vid Dövas högskola. Finlands Dövas Förbund har också grundat en samordningsgrupp för flyktingar.

Samordningsgruppen har i uppgift att hjälpa ukrainska döva flyktingar och består av både representanter för förbundets kommunikation, medelanskaffning och regionarbete och för Dövas folkhögskola. Kommunikationsgruppen koncentrerar sig på integration av flyktingarna och förmedling av heminkvartering tillsammans med Dövas folkhögskola. Man organiserar också fritidsaktiviteter för ukrainarna i samarbete med dövgemenskapen.

Även vanliga finländare kan hjälpa ukrainarna på många sätt: genom frivilligverksamhet eller genom att ta med ukrainare till dövföreningen, fritidsintressen eller andra evenemang för döva. Man kan också erbjuda heminkvartering men då är det bra att först noggrant utreda allt det praktiska.

Information om hur man möter ett utryckningsfordon i trafiken

Ett utryckningsfordon känner du igen av de blinkade blåa ljusen. Då du ser blåljus i backspegeln ska du sätta på varningsblinkern och inte göra några plötsliga rörelser som till exempel tvärbromsa. Då ser utryckningsfordonets chaufför att du märkt blåljusen.

Via länken intill kan du läsa mer och se en visuell video. Du får svensk undertext via videons inställningar.

Fyran ska rätta till brister i programtextning

Trafik- och kommunikationsverket Traficom har gett Sanoma Media Finland Oy en anmärkning på grund av programtextningens dåliga kvalitet i tv-kanalen Fyran. Traficom hade upptäckt problem i motsvarigheten mellan textningen och tv-programmets innehåll, det textade språkets felfrihet samt texternas läsbarhet och rättidighet.

De här bristerna strider mot lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, som säger att textningstjänsten ska genomföras på ett högklassigt sätt så att textningen är tillräckligt klar och begriplig för användaren. Traficom förutsätter att Sanoma Media Finland Oy kommer med en utredning senast 5.8.2022 om vilka åtgärder bolaget vidtagit och hur de konkret har förbättrat programtextningens kvalitet.

Det är viktigt att de finska och svenska tv-programmen förses med texter så att hörselskadade kan följa med dem. Textningen är också till hjälp för andra, till exempel äldre människor eller språkstuderande. Tv-bolaget ska tillhandahålla textning på programmets originalspråk, det vill säga finska texter i finska program och svenska texter i svenska program. Skyldigheten att texta programmen gäller Rundradion, MTV3 och Fyran.

SKUL har gett ut material på svenska

Finlands dövas idrottsförbund SKUL har gett ut en guide på svenska med namnet Guide för möten med hörselskadade idrottare. I guiden berättas det åt tränare hur de ska bemöta teckenspråkiga och hörselnedsatta idrottare. Det finns även konkreta tips som till exempel hur man ska använda teckenspråkstolk. Du hittar guiden via länken intill.

Försäljningen av armbanden för kulturdagarna har börjat

Du kan köpa armband till kulturdagarna 2022 snabbt och enkelt på nätet. Du får en bekräftelse på köpet per e-post som byts ut till armbandet på festplatsen. Med det kan du fritt gå in och ut från området under hela evenemanget. Varje armbandstyp ger inträde till allt program och kringprogram under hela vecksolutet. Gäster över 18 år kommer också gratis in på kvällsprogrammet på Deaf Pub på fredagen 27.5 och lördagen 28.5.

I kulturdagarna ingår också en trevlig utfärdsdag för deltagare i alla åldrar. Du kan välja mellan tre besöksmål: Norra Karelens museum, fjärilsträdgården Botania och Martornas karelskapirogkurs.

På Norra Karelens museum får du lära sig Joensuus och Norra Karelens intressanta historia! Museets utställningar presenterar också Ladogakarelens spännande historia och kulturtradition.

Botania är den botaniska trädgården i Linnunlahti i Joensuu. Trädgårdens samling grundades 1957 och omfattar nu hela 2 000 fjärilsarter.

På martornas kurs lär du dig baka karelska piroger på äktkarelskt vis. Råkar du veta vad man gör när man rynkar? Om inte, så klarnar också det på pirogkursen!

Varje program är ungefär en timme långt, och de 20 som anmält sig först får komma med. Anmäl dig senast 20.5.2022.

Nya program i biblioteket

De flesta barn som föds döva eller har en grav hörselskada får ett cochleaimplantat (CI) inopererat i innerörat. Hur är det att växa upp med CI? Sex unga som använder CI berättar om sina tankar och erfarenheter i bibliotekets nya program.

Serien Bravur i köket fortsätter. I det nya avsnittet tillreder teckenspråkiga kocken Petri Pöntiö entrecôte av nöt med ugnsrostade grönsaker. Till det serveras en fräsch sallad på nypotatis. Ta en titt och gör efter!

Det var allt för den här gången. Vi ses igen om två veckor, hej då!