Längd: 06:45
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt 1.9.2022

Hej! Välkommen till höstens första nyhetsöversikt. I fortsättningen kommer nyhetsöversikten på svenska varannan vecka.

Nytt svenskt material på Teckenspråkiga biblioteket

Kom med på en resa till Borgå dövskola!

Vad allt kunde hända på nätterna när lärarna trodde att alla elever redan sov? Hurdana minnen finns det av lärarna?

Julia Småroos, Alf Ekström och Åke Uusimäki diskuterar sina erfarenheter och berättar om sina minnen om hur det var på Borgå dövskolan i tiderna. Janne Kankkonen leder diskussionerna och även deltar i dem.

Länken till videon hittar du intill.

Bedragare i farten

Finlands Dövas Förbund har återigen fått kännedom om penninginsamlingar på allmänna platser, såsom i köpcentra och på mataffärers parkeringsplatser. I Vanda har det förekommit olaglig penninginsamling på lokaltågen. Insamlarna ger sig ut för att vara döva och påstår sig samla in pengar till förmån för döva, till exempel till ett allaktivitetscentrum. Ibland ringer insamlare också på hemma hos människor.

Finlands Dövas Förbund betonar att det inte står bakom insamlingarna och önskar att de anmäls till den lokala polisen. I Finland behöver organisationer tillstånd för sin medelinsamling och den är strikt reglerad. Om du tvivlar på att en penninginsamling är äkta ska du be insamlaren visa upp sitt insamlingstillstånd som ska vara beviljat av polisen. Lagliga insamlare tar heller aldrig emot kontanter i handen utan pengarna sätts i en låst insamlingsbössa.

Texttelefontjänstens framtid

Texttelefontjänsten (TPP) som fungerar med STEA-finansiering till årets slut hotas av nedläggning och det inte går att hitta ersättande finansiering i budgeten. Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman anser att man nu måste säkerställa en fortsatt finansiering för tjänsten.

Stenman skickade ett brev i ärendet till familje- och omsorgsminister Aki Lindén och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 23.6.2022. I brevet rekommenderade Stenman att social- och hälsovårdsministeriet säkerställer finansieringen och en fortsatt texttelefontjänst dygnet runt från årsskiftet.

Diskrimineringsombudsmannen påpekar att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förutsätter likvärdig tillgång till kommunikation. Konventionen

förpliktar också till att i farliga situationer och humanitära nödsituationer skydda personer med funktionsnedsättning. Texttelefontjänsten som en dygnetrunttjänst är en tillgänglig telefontjänst som väsentligt förbättrar tryggheten och jämlikheten. Tjänsten är viktig både med tanke på allmänt tillgänglig kommunikation och överraskande faro- och nödsituationer.

Signmark deltar i programmet Dansar med stjärnor Tv-programmet

Dansar med stjärnor startar sin femtonde produktionssäsong i slutet av augusti. På parketten ses elva bekanta ansikten från offentligheten, bland dem också Marko Vuoriheimo, känd under artistnamnet Signmark.

Signmark är döv sedan födseln och kan känna basen och därmed rytmen i musiken i kroppen. ”Jag kan inte leva utan rytm. Den finns i oss alla, liksom hjärtats puls”, konstaterar han.

MTV meddelar att livesändningarna från 4.9. framåt förses med livetolkning, som finns i programmets egen app.

Tolkningen sparas i appen, och kan ses också efter sändningen. En textad version av livesändningen läggs upp på MTV Katsomo lite senare, följande onsdag efter varje sändning.

Klicka på länken invid och läs Signmarks tankar om tävlingen (på finsk text).

Veckoslut fastslaget för vårens seniorevenemang

Seniorevenemangets scenprogram kommer, såsom planen ser ut nu, att ordnas 12–14.5.2023, på arbetarinstitutet Sampola, ett stenkast från järnvägsstationen i Tammerfors.

Under veckoslutet utlovas trevligt kringprogram i Tammerfors, bland annat utflykter och middag. Glöm inte att pricka in tidpunkten i din kalender! Mera information om evenemanget följer vid årsskiftet.

Webbparty 2022

Årets bästa party arrangeras återigen under internationella dövveckan. Det stora ögonblicket infaller fredagen den 23 september klockan 18.00! Webbpartyt ordnas redan för nionde gången och utlovar än en gång två fantastiska timmar fulla av underhållning, fakta och överraskningar!

Partyt är redan en tradition, och webbsändningen följs i feststämning i hemmasofforna och dövföreningslokalerna. Också du kan bjuda in vänner eller andra för att titta på webbpartyt tillsammans!

Anteckna tidpunkten i din kalender nu redan, mer information följer senare.

Det var allt för den här gången. Vi ses om två veckor!