Längd: 7:32
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Finlands Dövas Förbunds coronaöversikt 25.2.2021

Aktuell information och råd om coronavirus: om coronavirusvaccinerna, vad betyder de olika virusvarianterna och hur använder man ansiktsmask på rätt sätt.

Lita endast på officiella meddelanden

Institutet för hälsa och välfärd, THL, ger hela tiden ut aktuell information om coronaviruset och den rådande situationen. Från dem och genom statsrådets informationer och de officiella informationskanalerna i din region får du säker, aktuell och sanningsenlig information.

Coronavirusvaccinet är en ny sak och utöver den officiella informationen cirkulerar också många falska uppgifter och föreställningar om det. Det lönar sig att vara uppmärksam om du t.ex. på sociala medier ser information som du inte är säker på att är sann. Kolla alltid informationen via tillförlitliga källor.

Coronavirusvaccinerna

Det nyaste på THL:s sidor är teckenspråkiga videor om coronavirusvaccinerna. Vaccinerna ger ett effektivt skydd mot coronaviruset. Information om var och när du kan bli vaccinerad får du från din egen kommun när din tur att få vaccinet närmar sig. I Finland är det frivilligt att ta coronavaccinet. Det erbjuds gratis till alla över 16 år.

Du kan ta coronavaccinet helt normalt även om du har någon sjukdom. För gravida rekommenderas vaccinet enligt individuellt övervägande, då ska du diskutera saken med din läkare.

Coronavirusvaccinerna bedöms enligt samma kvalitets-, säkerhets- och effektkriterier som andra läkemedel. Läkemedelsmyndigheterna beviljar försäljningstillstånd endast för vaccin som genom forskning har konstaterats vara effektiva och säkra.

I Finland skaffas coronavaccin för hela befolkningen. Först vaccineras sjukvårdspersonal som vårdar coronapatienter och vårdpersonal på boenden med dygnetruntomsorg. Följande grupp består av äldre och personer i riskgruppen. Sist vaccineras den övriga befolkningen. Barn vaccineras inte ännu, eftersom det än så länge inte finns tillräcklig med data om vaccinering av barn.

Efter vaccineringen kan du fortsätta att leva helt normalt men det är ändå viktigt att använda ansiktsmask, komma ihåg att hålla ett säkert avstånd till andra och tvätta händerna.

Vad betyder virusvarianter?

Det är typiskt för virus att de muterar hela tiden. Det gör även coronaviruset. När virus förökar sig uppstår förändringar i deras arvsmassa. Virus med mutationer, det vill säga

virusvarianter, kan ha egenskaper som avviker från den virusstam som tidigare spridits bland befolkningen.

I världen cirkulerar för närvarande flera olika varianter av coronaviruset, som kommer från bl.a. Storbritannien, Sydafrika och Brasilien. En del av dessa varianter sprids snabbare, det vill säga de smittar lättare. För närvarande finns det inga bevis på att de virusvarianter som nu cirkulerar i Finland skulle orsaka en allvarligare sjukdom än de tidigare virusstammarna.

Coronavirusvaccinerna som nu används ger skydd också mot de virusvarianter som finns i Finland. För att själv skydda sig mot virusvarianterna gör man precis som vanligt: håller ett avstånd på två meter, tvättar händerna och använder ansiktsmask. Vid minsta symtom ska man genast gå på coronatest.

Använd ansiktsmasken rätt

Coronaviruset smittar när en sjuk person hostar, nyser talar eller sjunger. Att använda ansiktsmask på rätt sätt kan minska smittan genom att hindra droppar från att spridas i omgivningen.

En ansiktsmask är inte ett andningsskydd och skyddar inte sin användare effektivt. Effekten av att använda ansiktsmasker grundar sig på att så många som möjligt använder dem på rätt sätt.

Rekommendationen att använda ansiktsmask gäller personer över 12 år. Ansiktsmask lämpar sig inte för små barn, eftersom man måste vara lite äldre för att kunna använda masken enligt anvisningarna.

Man bör inte använda mask om den gör det väldigt svårt att andas eller om andra hälsoskäl hindrar användning av mask. Diskutera vid behov med din läkare.

Prova olika modeller för att hitta en mask som passar just dig.

Ha med dig så många masker som du behöver under dagen.

Tvätta eller desinficera händerna innan du tar på dig en ren mask. Se till att den täcker munnen, näsan och hakan. Rör inte vid masken när du har den på dig. Om du rör vid masken under användning, tvätta eller desinficera händerna.

Ta av masken genom att med rengjorda händer ta tag i banden. Släng engångsmasker direkt i soporna. En tygmask kan du lägga i en plastpåse eller direkt i tvättmaskinen. Tvätta eller desinficera händerna när du har lagt bort en använd mask. Använd aldrig samma mask på nytt utan byt till en ren i stället.

Följ med rekommendationerna om användning av ansiktsmask i din region.