Längd: 02:34
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Finansiering för fortsatt språkrevitalisering

Finlands Dövas Förbund har fått projektfinansiering på 131 000 euro för att fortsätta revitalisera det finlandssvenska teckenspråket.

Finansieringen beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för 2021. Arbetet görs i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Projektet har fått namnet Språkstyrka – revitalisering av finlandssvenskt teckenspråk.

Projektet Språkstyrka ska ge bättre helhetskoll

Målet med projektet Språkstyrka är att få en bättre översikt över språksituationen, planera och genomföra revitaliseringsåtgärder. Som koordinator för projektet anställs specialsakkunnig Annika Aalto på 60 % arbetstid. Till koordinatorns arbetsuppgifter hör bland annat att koordinera projektet med stöd av Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. och stödja samarbetet mellan projektets samarbetspartner och olika aktörer på fältet.

Som en del av projektet uppdaterar Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Språkplanen för finlandssvenskt teckenspråk så att denna kan omarbetas till ett revitaliseringsprogram för språket. Dessutom inleder föreningen en språkmentorverksamhet som ska säkra språkkontakten mellan äldre och yngre språkanvändare.

Satsning på barn och utbildning

Projektets viktigaste samarbetspartner är Pedersöre kommun och yrkeshögskolan Humak. Ytteresse skola i Pedersöre kommun kommer att återuppta och utveckla teckenspråkig distansundervisning till barn runtom i Svenskfinland. Därtill ska Ytteresse skola och resursenheten Snäckan börja ge praktiska råd till pedagogisk personal för att stöda vardagen för teckenspråkiga och hörselnedsatta barn i Svenskfinland. Yrkeshögskolan Humak börjar planera en uppdaterad instruktörutbildning som senare genomförs med separat finansiering.

Till de statligt finansierade åtgärderna för att stärka det finlandssvenska teckenspråket hör också det forskningsansvar för språket som tilldelats Helsingfors och Jyväskylä universitet. Som en del av Språkstyrka håller koordinatorn även kontakt med universiteten.