Längd: 9:41
Textning: Svenska
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Dövas Förbunds nyhetsöversikt 8.10.2021

Tolkverksamhetens samarbetsgrupp samlades 29.9.

Tolkverksamhetens samarbetsgrupp TTYR sammanträdde förra veckan. Gruppen består av representanter för tolkanvändarna, tolkarna och för FPA.

Användarna har varit bekymrade över tolkningstjänsternas situation. Det förs diskussioner på sociala medier om en plötslig brist på tolkar: många kunder har blivit utan tolk på den senaste tiden. En delorsak är att coronaperioden börjar vara över och antalet distanstolkningar har minskat. Det tar nu längre tid för tolkarna att förflytta sig mellan tolkningsplatserna. Enligt FPA utgör distanstolkningarna nu 9 procent av alla beställda tolkningsuppdrag. En annan orsak är att influensaperioden har börjat och tolkarna kan insjukna plötsligt, vilket gör att beställda tolkningar måste ställas in. Det är svårt att hitta ersättande tolkar.

Döva har diskuterat på sociala medier om antalet tolkar har blivit färre? För tillfället finns det 733 tolkar, enligt FPA. Deras antal har inte förändrats nämnvärt: till exempel i fjol fanns det 806 tolkar och 2019 var de 797 stycken. Marika Rönnberg, specialsakkunnig vid Finlands Dövas Förbund, säger att FPA precis genomfört en kompletterande upphandling. Den gjordes efter att den egentliga upphandlingen i våras inte gav tillräckligt med tolkar på alla områden. De nya tjänsteproducenterna inleder arbetet den 1 december 2021. FPA kan ännu inte informera närmare om saken eftersom besvärstiden för upphandlingen inte har löpt ut.

Svenska Yle uppmärksammade teckenspråk

Svenska Yle uppmärksammade det finlandssvenska teckenspråket under den internationella dövveckan. Programmet Watt Nytt som ger ut nyheter åt barn och unga träffade familjen Häggblom och bekantade sig med Ytteresse skola i Pedersöre.

Lite innan dövveckan gavs ut en serie på tecknade sagor men namnet Titta en saga! där originalspråket är finlandssvenskt teckenspråk. Kolla hur det känns för en isbit när det skvalpar i glaset som det vore storm eller hur snigeln ilar iväg för larven vill också ha den läckra munsbiten.

Programserien Virala genier tolkad till teckenspråk kommer ut den 14.10.2021.

Om du vill se på andra äldre program med teckenspråk på Yle Arenan lönar det sig att gå till sidan Tillgänglihet på Yle Arenan.

På finska Yle Areena finns det många olika program på finskt teckenspråk, till exempel Viittomakieliset uutiset, aktualitetsprogram och barnprogram. 

Länkar till alla program och en tidningsartikel hittar du här intill.

Premiär för Teater Tottis nya pjäs 

Teater Tottis nya pjäs Den brustna själen har haft premiär den här veckan. Vi intervjuade pjäsens manusförfattare Tarja Sandholm. Se hennes intervju på video!

Nyheter i regionarbetet

För kännedom till alla kunder hos dövförbundets regionarbete: Vår långvariga regionarbetare Reetta Laiho i Egentliga Finland slutar. Hennes sista arbetsdag är 30.11.2021.

Från och med 1.10 verkar regionarbetare Marita Björn som kontaktperson i Egentliga Finland. I fortsättningen ansvarar hon för både Satakunta och Egentliga Finland.

Lindrade coronarestriktioner och ändrade rekommendationer om munskydd

Statsrådet beslutade i torsdags förra veckan att lindra restriktionerna för restauranger i hela Finland. Fredagen den första oktober återgick restaurangbranschen till det normala. Nu får man också dansa och sjunga på restaurangerna.

I områden som är i fasen för samhällsspridning begränsas öppettider och antalet gäster tillsvidare. På regionnivå gäller begränsningarna ännu i Egentliga Finland, Södra Karelen, Österbotten och Satakunta. I Nyland gäller restaurangernas restriktioner bara huvudstadsregionen, det vill säga restaurangerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. 

Samtidigt slopas också publikrestriktionerna i södra Finland. I resten av Finland slopades de här begräsningarna redan tidigare och nu får man också i södra Finland ordna konserter, festivaler, bio- och teaterföreställningar, idrottsevenemang och så vidare.

Hur är det då med rekommendationerna om munskydd? Institutet för hälsa och välfärd THL uppdaterade dem: i fortsättningen kan man använda munskydd efter eget omdöme och beroende på situation. Om risken för coronasmitta är stor rekommenderas alltid att man använder munskydd.

Munskydd rekommenderas inte längre i skolor, köpcentrum, livsmedelsaffärer, dam- och herrfriseringar, simhallar m.fl. Man får använda munskydd om man vill. Kesko, Lidl och S-gruppen rekommenderar fortsättningsvis att kunderna för säkerhets skull använder munskydd i livsmedelsaffärerna.

THL rekommenderar att passagerare i kollektivtrafiken fortfarande använder munskydd för säkerhets skull.

På arbetsplatserna får arbetsgivarna själva bestämma om sina rekommendationer i fråga om munskydd. Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober.

Regeringen har lovat slopa alla restriktioner då 80 procent av alla över 12 år har vaccinerats två gånger mot corona. Torsdagen den 30 september hade 70 procent av finländarna fått sina vaccinationer.