Längd: 3:46
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Diskussion om historiska oförrätter

Finlands Dövas Förbund ordnar i samarbete med Finlands Dövhistoriska Sällskap ett öppet diskussionstillfälle i Zoom den 1 december med början klockan 18.00.

Processen hit har varit lång. Redan 2017 beslutade Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse att finska staten ska inleda en ursäktsprocess i fråga om de historiska oförrätter som döva i Finland har utsatts för. Hit räknas bland annat tvångssterilisering, lagstiftningen som begränsar dövas rättigheter, oralismen samt förbudet att använda teckenspråk i skolan.

Finlands Dövas Förbund kontaktade Förbundet för mänskliga rättigheter för att ta reda på hur motsvarande ursäktsprocesser har framskridit i andra länder och vad man borde beakta i behandlingen av dem. Finska staten har inte haft för vana att be om ursäkt för oförrätter i det förflutna.

Försoningsprocess i Rinnes regeringsprogrammet

Den offentliga debatten om historiska oförrätter började vid ett seminarium som Förbundet för mänskliga rättigheter organiserade 2018. Då deltog också förbundet Kehitysvammaliitto, samerna och romerna i diskussionen. Temat var hur staten skulle kunna gottgöra oförrätterna mot minoriteter, såsom sterilisering, vanvård och förbudet att använda det egna språket. För dövas del avancerade frågan 2019 då riksdagens nätverk för teckenspråken önskade att behandlingen av döva i Finlands närhistoria utreds.  

Samma år inledde regeringen Antti Rinne sitt arbete. Till dövförbundets glädje skrevs det in i regeringsprogrammet att statsrådet ska inleda en försoningsprocess i fråga om kränkningar av teckenspråkigas rättigheter.

Forskningsarbetet inleddes hösten 2020. Projektet Tecknade minnen har letts av Hisayo Katsui, biträdande professor i funktionshinderforskning. I forskargruppen ingår också teckenspråkiga avhandlingsforskaren Maija Koivisto. Forskarna har intervjuat många teckenspråkiga om deras erfarenheter och sammanställt en rapport som publiceras den 15 december 2021.

Tre teman i diskussionstillfälle

Finlands Dövas Förbund och Finlands Dövhistoriska Sällskap vill inkludera alla teckenspråkiga döva i processen om historiska oförrätter, eftersom det är något som berör hela gemenskapen. I diskussionen den 1 december redogör dövförbundets ordförande Markku Jokinen om de olika begreppen som används i sannings- och försoningsprocessen. Pia Taalas, som är ordförande för Finlands Dövhistoriska Sällskap, berättar varför processen är viktig. Jari Malkamäki går igenom processens olika skeden och dess framtid.

Diskussionen ordnas i direktsändning i Zoom. Finlands Dövas Förbund och dövhistoriska sällskapet hoppas på stor uppslutning och livlig diskussion. Du kan anmäla dig till evenemanget från denna länk. Välkomna!