Mistä kuuro saa apua omalla äidinkielellään?

Kuulevien ehdoilla rakennettu yhteiskunta aiheuttaa kuuroille ja kuurojen perheille usein tilanteita, joissa viittomakielisen asiantuntijan apu on todella tarpeen. Kuurojen Liiton palveluohjaustyö vastaa tähän tarpeeseen.

Tue viittomakielistä palveluohjausta

Palveluohjaajien tuki tulee todelliseen tarpeeseen

Kun kuuro tarvitsee terveyteen, opiskeluun tai työelämään liittyviä tietoja, kohtaa hän usein ymmärtämättömyyttä, ennakkoluuloja tai jopa avointa syrjintää. Usein tietoa on saatavilla vain vaikeaselkoisella kapulakielellä tai palvelu jopa evätään säästötoimenpiteisiin vedoten.

Näissä tilanteissa viittomakielisen asiantuntijan apu on todella tarpeen.

Viittomakieli on avain tasapuoliseen kommunikointiin

Kuurojen Liiton palveluohjaajat auttavat ja tarjoavat viittomakielistä tukea elämän eri tilanteisiin. Opastusta tarjotaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaan, asumiseen, työllistymiseen tai raha-asioiden hoitoon liittyvissä asioissa. Asiakas voidaan ohjata oikean tahon luo ja tarvittaessa mennään hänen kanssaan hoitamaan asioita. Valitettavan usein palveluohjaajat joutuvat myös muistuttamaan viranomaisia tai päättäjiä yhdenvertaisuuteen ja viittomakielilakiin perustuvista oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksistaan.

Palveluohjaajamme kohtaavat monenlaisia tapauksia…

”Ei hän tule oppimaan mitään!”

Anna-Sofia Pöntinen syntyi monien rakenteellisten poikkeavuuksien kanssa: oikeasta kädestä puuttui värttinäluu, ruokatorvesta pala, aortankaaresta pala, jolloin yhteys sydämestä eteenpäin oli lähes estynyt. Hänellä oli myös molemminpuolinen huuli- ja kitalakihalkio, vasemmassa silmässä näkövamma ja kuulon kanssa ongelmia. Ne vaativat raskaita leikkaushoitoja.

Kommunikointi hänen kanssaan oli todella haastavaa. Monet lääkärit, terapeutit ja esim. opettajatkin pitivät tytärtämme vaikeasti kehitysvammaisena – ”Ei hän tule oppimaan mitään!”

Viisivuotiaana Anna-Sofia todettiin kuuroksi, minkä jälkeen Pöntiset alkoivat koko perheen voimin opiskelemaan viittomakieltä. Se muutti heidän koko elämänsä!

Viittomakieli mahdollisti mm. sen, että Anna-Sofian vanhemmat pystyivät vihdoin keskustelemaan tyttärensään kanssa myös hänen omaan terveyteensä liittyvistä asioista. Se oli aiemmin ollut mahdotonta.

Oppiessaan viittomakieltä tytöstämme paljastui samalla pohjaton tiedonjano, ja kolmannella luokalla hänellä todettiin keskivertoa korkeampi oppimiskyky! Hänestä voi tulla vielä diplomi-insinööri, tai mitä ikinä hän haluaa. Kun viittomakieli on mukana opetuksessa, kaikki on mahdollista!

Lahjoittamalla nyt olet mukana tukemassa Kuurojen Liiton tarjoamaa viittomakielistä palveluohjaustyötä.

Lahjoituksesi mahdollistaa avun tarjoamisen ja ratkaisujen löytämisen vaikeissa tilanteissa oleville kuuroille. Kuten Anna-Sofian kohdalla, tarjottu apu voi vaikuttaa merkittävästi koko loppuelämään!

RYHDY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

Tee lahjoitus yhdenvertaisuudelle!

Alkaen: 1,00 

Poista