Tue lasten oikeutta viittomakieleen

Viittomakielet ovat aitoja kieliä – kuuroille luonnollisimmin omaksuttavia äidinkieliä.

Äidinkielemme avulla opimme ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä – meille muodostuu käsitteitä vaikeistakin asioista ja isoista kokonaisuuksista. Äidinkieli on peruskivi minuudelle ja itsensä ymmärtämiselle, ja uuden oppimiselle vielä aikuisenakin. Lapsen äidinkielen tukemisella on kauaskantoisia vaikutuksia.

Kun äidinkielen merkitys on näin suuri, on todella murheellista, että viittovat perheet joutuvat yhä taistelemaan lastensa oikeudesta saada opetusta viittomakielellä.

Koronavuoden poikkeusjärjestelyt ovat jättäneet viittovat lapset valtavaan oppimisvelkaan. Koulujen sulkeutuessa keskeytyivät myös useiden kuurojen oppilaiden tukitoimet ja tulkkaus. Myös monien perheiden kipeästi tarvitsema viittomakielen opetus on ollut pitkällä tauolla.

Tässä haastavassa ja epäoikeudenmukaisessa tilanteessa tarvitaan tahoa, joka aktiivisesti puolustaa lasten oikeutta oppia omalla äidinkielellään. Tähän työhön me Kuurojen Liitossa olemme omistautuneet. Tue työtämme lahjoittamalla!

Työhömme kuuluu mm. yksilöllinen neuvonta kuulovammaisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tuomme myös päättäjien tietoisuuteen viittomakielen käyttäjien tarpeita neuvotellen ja kirjallisten kannanottojen avulla.

Oikeuksienvalvontatyö Kuurojen Liitossa

Auta ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi!

Kuukausilahjoittajana olet tärkeä tuki työmme jatkuvuudelle.