Tue kuurojen yhdenvertaisuutta Suomessa

Kuuro katselee maailmaa toisenlaisin silmin…

Kukin meistä voi nähdä maailman ja kokea oman paikkansa siinä hyvin eri lailla.

Kuuro lapsi voi nähdä maailman täynnä iloisia ja värikkäitä lastenohjelmia kielellä, jota hän ei kuule eikä saavuta. Omaa kieltään hän näkee televisiosta lähinnä vain viittomakielisissä uutisissa ja ajankohtaisohjelmien tulkkauksissa.

Kuuro nuori voi nähdä maailman, jossa hänen unelmilleen ja pyrkimyksilleen laitetaan jatkuvasti ehtoja ja esteitä. Maailman, jossa kuulevat kertovat hänelle, mitä kuuro osaa ja voi tehdä, tai mitä ei.

Kuuro aikuinen voi nähdä maailman, joka jatkuvasti kehittyy kuulevien ehdoilla. Maailman, jossa yksinkertaisistakin asioista voi tulla kohtuuttoman vaikeita – esimerkiksi ajan varaamisesta lääkärille lapsen sairastuttua, tai putkimiehen hälyttämisestä paikalle korjaamaan keittiön vesivahinkoa.

Millaisen maailman haluamme heidän näkevän?

Kuurojen etuja ja yhdenvertaisia oikeuksia yhteiskunnassa on puolustettava ja siihen me Kuurojen Liitossa olemme omistautuneet. Järjestömme pitkäjänteinen toiminta – sisältäen

  • oikeuksienvalvonnan,
  • viittomakielisen palveluohjauksen,
  • vertaistuen ja kurssitoiminnan tapahtumat,
  • viittomakielisen tiedon ja kulttuuriohjelmien tuottamisen –

puolustaa, opastaa ja rohkaisee kuurojen yhteisöä sekä tukee yhdenvertaisuustavoitteemme saavuttamista.

Tarvitsemme Sinun tukeasi – yhdessä saamme enemmän aikaan!

Auta ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi!

Kuukausilahjoittajana olet tärkeä tuki työmme jatkuvuudelle.