Kuuron matka työelämään on usein kohtuuttoman vaikea

Kuurot kohtaavat yhä ennakkoluuloihin perustuvaa syrjintää.

Lahjoita nyt

Opiskelen ja teen hurjasti töitä – miksi en saa mahdollisuutta näyttää osaamistani?

”Olin todella iloinen, kun pääsin toiveeni mukaisesti opiskelemaan sähköasentajaksi. Nyt parin vuoden opiskelun jälkeen, täytyy todeta, että opiskelu kuurona ei ole aina helppoa.

Pitkäaikainen tulkkini vaihtui kesken lukukauden toiseen ja jouduin opettamaan hänelle kaikki alaani liittyvät tekniset viittomat uudestaan – tämä oli todella turhauttavaa! Mutta uuden oppimisesta ei olisi muuten tullut mitään, jos tulkki ei olisi pysynyt mukana opetuksessa.

Asenteet ja erilaisuuden pelko ovat yhä esteenä kuurojen palkkaamiselle. Opiskeluun pakollisena kuuluvan työharjoittelupaikan löytäminen on osoittautunut todella vaikeaksi. Kukaan ei ole halunnut antaa mahdollisuutta, edes harjoitteluun!”

Esteenä kuurous vai ennakkoluulot?

Kaikkien nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun on tulevaisuutemme kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kuuroilla nuorilla on kuitenkin muita enemmän esteitä niin opiskelupaikan saamisen, opiskelun, kuin onnistuneen työllistymisenkin kanssa.

Kuurojen työttömyysaste on valtaväestöön verrattuna kolminkertainen. Ennakkoluulot ja väärä tieto ovat liian usein esteenä niin nuoren kuin aikuisen kuuron työllistymiselle.

Muutoksen eteen on tehtävä työtä!

Kuurojen Liitto tekee työtä kuurojen yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien toteutumiseksi eri elämänvaiheissa. Koulunkäynti ja opiskelu kuuron äidinkielellä, viittomakielellä, on yksi tärkeimmistä.

Lahjoittamalla tähän kampanjaan autat meitä puolustamaan nuorten kuurojen oikeuksia opinnoista työllistymiseen asti. Näin voimme ehkäistä kuurojen työttömyyttä ja syrjäytymistä, ja edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassamme.

KUUROUS EI OLE ESTE TYÖELÄMÄLLE

Kuuroutta voidaan pitää työpaikoilla ylitsepääsettömän vaikeana asiana ja jopa turvallisuusriskinä. Jo työelämässä olevat kuurot kuitenkin osoittavat, että asenne ratkaisee!

Tutustu kuuroihin työelämässä oheisista videoista!

Jyri Punnonen, kojeasentaja


Laura Lintukangas-Alander, kuntoutusohjaaja


Pirkko Johansson, bioanalyytikko ja laboratoriohoitaja


Cong Tian, apukokki


Tee lahjoitus yhdenvertaisuudelle!

Alkaen: 1,00 

Poista