Tietoa tulisi olla saatavilla yhdenvertaisesti

Kuurojen tiedonsaanti on valtaväestöä heikompaa, koska useimmiten tietoa ei ole saatavilla viittomakielellä.

Lahjoita nyt

Myös kuuro lapsi tarvitsee tietoa äidinkielellään!

”Tyttäreni on 5-vuotias – suloinen ilopilleri, jonka kiinnostus maailmaa kohtaan on pohjatonta. Vähän väliä saan olla selittämässä mitä asiat ovat ja miten ne toimivat. Tyttäreni on kuuro ja siksi on tärkeää, että voin selittää hänelle asioita äidinkielellämme, viittomakielellä.

Toivoisin, että opettavaista viittomakieltä näkysi enemmän lapseni arjessa. Tällä hetkellä lasten kirjallisuudesta löytyy vain yksittäisiä viitottuja satuja ja viittomakielisiä lastenohjelmia on tarjolla vain muutaman kerran vuodessa.”

Tieto ei saavuta kaikkia


Yhteiskunnassa kasvamiseen ja osallistumiseen tarvitaan tietoa ympäröivästä maailmasta, sen ilmiöistä, sekä yhteisistä pelisäännöistä.

Yhteiskunta tuottaa paljon tietoa kaikenikäisille, mutta viittomakielisille tätä tapahtuu vielä hyvin vähän. Tämä luo epätasa-arvoiset lähtökohdat esimerkiksi maailmasta oppivalle kuurolle lapselle, omia oikeuksiaan puolustavalle opiskelijalle, tai puolison sairauden kanssa painivalle omaishoitajalle.

Yhdenvertaista?


Oleellisen tiedon poimiminen vieraan kielen seasta on monille kohtuuttoman vaikeaa. Jos tietoa olisi saatavilla viittomakielellä, se antaisi kuuroille paremmat edellytykset oppia, tuntea oikeutensa ja löytää tärkeät, tarjolla olevat palvelut.

Viittomakielisen perheen puolella!

Kuurojen Liitto tekee työtä parantaakseen kuurojen tiedonsaantia tuottamalla ajankohtaisia videotiedotteita sekä ohjelmia eri aihealueista viittomakielellä.

Lisäksi verkkopalveluna toimiva Viittomakielinen kirjasto kokoaa ja jakaa suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä sisältävää videoaineistoa kaikkien käyttöön.

YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMINEN VIESTINNÄSSÄ TARVITSEE TYÖTÄ JA TOIMINNAN TUKIJOITA

Tee lahjoitus yhdenvertaisuudelle!

Alkaen: 1,00 

Poista