Tue kuurojen mahdollisuuksia käyttää viittomakieltä

Mahdollisuus viittoa on elintärkeää kuuron hyvinvoinnille

Kuuro Mirja asuu terveydentilansa takia hoitolaitoksessa. Laitoksen henkilökunta ei osaa viittomakieltä, eikä asukkaissa ole muita kuuroja, kenen kanssa voisi viittoa. Mirjan huoneeseen tuodaan ruoka viisi kertaa päivässä, jolloin saatetaan tervehtiä käden heilautuksella tai ilmeillä, mutta keskusteluyhteyttä ei synny. Mirja tuntee olevansa aivan yksin.

Mutta kerran kuukaudessa Mirja herää eloon: hän saa vieraaksi viittomakielisen tukihenkilön! Kahden tunnin ajan Mirja viittoo niin paljon kuin vain suinkin ehtii – vaihtaen molempien kuulumiset, maailman tapahtumat ja mielessä kiertävät muistelot.

Tukihenkilön vierailu on Mirjalle hetkellinen pako jokapäiväisestä kielellisestä eristyneisyydestä. Vierailun jälkeen alkaa taas kuukauden kestävä odottelu hoitolaitoksen sanattomassa rutiinissa.

Mitä jos et voisi keskustella lähellä olevien kanssa?


Aidosti kohdatuksi, ymmärretyksi ja nähdyksi tuleminen voi tapahtua vain keskustelukumppanin kanssa yhteisesti ymmärretyllä kielellä. Kun toinen osapuoli on viittomakielinen kuuro, tällaista yhteyttä ei voi muodostaa pelkällä puheella.

Viittomakielisen kuuron ja kuulevan kohtaamisissa on kyse samanlaisesta tilanteesta, kuin tapaamisissa eri kieltä ja kulttuuria edustavien ihmisten kanssa. Harva tulee ajatelleeksi, että puhuessa käyttämämme kieli on kuurolle viittomakieliselle vieras kieli ja sen ymmärtäminen on yksilöllistä.

Jokainen tarvitsee välillä vierellä kulkijaa


Viittomakielistä tukihenkilöä eivät hyödynnä vain vanhukset, vaan mm. myös viittomakieliset lapset ja nuoret, joilla ei ole paikkakunnillaan muita viittovia ystäviä. Tukihenkilön kanssa voidaan juttelemisen lisäksi tutustua uusiin harrastuksiin, pelailla tai vaikka vierailla uusissa paikoissa.

Vivan tukihenkilöt ovat viittomakielentaitoisia vapaaehtoisia. Pitenevä asiakasjono osoittaa uusien tukihenkilöiden tarpeen kasvavaksi. Lahjoituksesi avulla voimme kehittää olemassa olevaa vapaaehtoistoimintaa, kouluttaa uusia tukihenkilöitä ja tukea heitä työssään.

Tekemällä lahjoituksen vahvistat yksinäisen kuuron mahdollisuuksia saada elämäänsä viittomakielinen tukihenkilö

Lahjoita nyt, tai ryhdy kuukausilahjoittajaksi, jotta voimme jatkaa työtämme yhdenvertaisemman tulevaisuuden puolesta.

 

> RYHDY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

Tee kertalahjoitus yhdenvertaisuudelle!

Alkaen: 1,00 

Poista