Unelmoi kanssamme paremmasta huomisesta!

Viittomakieliset kuurot joutuvat liian usein vain unelmoimaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja kohtelun toteutumista Suomessa.

Tue viittomakielisten yhdenvertaisuutta

Vuosi 2020 on ollut haastava meille kaikille

Olemme kaikki kokeneet muutoksia arjessamme ja parhaamme mukaan yrittäneet sopeutua vallitseviin poikkeusoloihin. Jotkut väestöryhmät ovat kuitenkin olleet toisia heikommassa asemassa. Vuosi haastoi arvioimaan, mitä yhteisöllisyys ja toisen huomioiminen merkitsevät meidän kaikkien hyvinvoinnille.

Vaikeina aikoina on puhallettava yhteen hiileen.

> PÄIVITTYVÄÄ TIETOA KORONAVIRUKSESTA VIITTOMAKIELELLÄ

Koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet monen kuuron elämää

Kuurojen yksinäisyys ja eristyneisyys ovat lisääntyneet, koska kuurojen yhdistykset, joissa kuurot yleensä tapaavat, harrastavat ja viittovat, ovat joutuneet kokoontumisrajoitusten vuoksi sulkemaan ovensa. Palvelutaloissa asuvien osalta eristyneisyys on korostunut entisestään, kun tapaamisoikeuksia on rajattu, eikä hoitajat yleensä osaa viittomakieltä.

Ongelmiin on törmätty myös tulkkausta vaativissa tilanteissa, kun rajoituksiin vedoten, jopa viittomakielen tulkkien osallistumisoikeutta on kyseenalaistettu. Pahimmillaan on jouduttu tilanteisiin, joissa sekä kuuro että vastapuoli ovat kommunikoineet pelkkien arvailujen varassa.

Vuoden 2020 poikkeukselliset haasteet kohdattiin Kuurojen Liitossa tekemällä töitä hartiavoimin

  • Tiukkojen neuvotteluiden jälkeen, saimme viittomakielisen tulkkaukseen Valtioneuvoston tiedotustilaisuuksien suoriin lähetyksiin. Tämä paransi huomattavasti kuurojen tiedonsaantia ja toi samalla viittomakielen näkyväksi miljoonille suomalaisille.
  • Etätulkkaus neuvoteltiin mahdolliseksi kaikkiin tulkkitilauksiin, jotta vältytään tilanteilta, joissa tulkkia ei päästetä paikalle. Samalla suojellaan riskiryhmiin kuuluvien turvallisuutta.
  • Kuurojen yksinäisyyttä on pyritty lieventämään viittomakielisten vapaaehtoisten vetämillä etäkeskustelutapaamisilla sekä etä-yhteyksin toteutetuilla viittomakielisillä joukkotapahtumilla.
  • Viittomakielistä viestintää tehostetiin, mm. liiton viestinnän tuottamilla viittomakielisillä ajankohtaiskatsauksilla.
  • Aluetyöntekijämme ovat, asianmukaisin varotoimenpitein ja suojavarustein, palvelleet kuuroja kentällä, jotta myös ilman äly-laitteita tai internet-yhteyttä elävät vanhukset tulisivat kohdatuiksi.
  • Lapsille ja nuorille järjestettiin, poikkeusrajoitukset huomioiden, leirejä, joissa usein pitkien välimatkojen päässä toisistaan asuvat viittomakieliset pääsivät tapaamaan toisiaan.

Lahjoittamalla olet mukana auttamassa meitä yhdenvertaisen ja viittomakieliset huomioivan tulevaisuuden rakentamisessa

Voit tehdä kertalahjoituksen, tai osoittaa pitkäjänteistä tukea viittomakieliselle yhteisölle ryhtymällä kuukausilahjoittajaksemme.

 

> RYHDY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

Tue kuurojen yhdenvertaisuutta lahjoittamalla!

Alkaen: 1,00 

  • 100 €
  • 50 €
  • 20 €
  • Muu summa
Poista

Ei tekstitystä

Riemullista joulunaikaa ja hyviä unelmia uudelle vuodelle!

 

Jokainen unelma alkaa unelmoijasta.

– Harriet Tubman